SVOČ 2000
Program závěrečné studentské konference

9.00 Zahájení konference (místnost NK 420)
9.30 - 12.10 Jednání v sekcích
12.30 Oběd
14.30 Vyhlášení vítězů (místnost B2)

S1 - Matematická analýza

Místnost: NK 239
Vybavení místnosti: zpětný projektor, tabule
9.30 Jakub Duda: On inverses of delta-convex mappings
MFF UK Praha
9.50 David Horák: Duality-based domain decomposition with natural coarse-space for variational inequalities and its parallel implementation
FEI VSB - TU Ostrava
10.10 Martin Ondreját: Jednoznačnost a existence řešení stochastických evolučních rovnic
MFF UK Praha
10.30 David Opěla: Notes on P-ireducible mappings and HU-terminal continua
MFF UK Praha
10.50 Oto Přibyl: Funkcionální okrajové úlohy pro funkcionální diferenciální rovnice
PřF Olomouc
11.10 Jan Rychtář: Duální normy, které jsou uniformně rotundní v každém směru
MFF UK Praha
11.30 Simona Sobková: Simple generalization of Erdős theorem
Ostrava
11.50 Petra Šindelářová: A countrexample to a statement concerning Ljapunov stability
Slezská Univerzita Opava

S2 - Aplikovaná analýza

Místnost: D308
Vybavení místnosti: zpětný projektor, tabule, dataprojektor, video
9.30 Radek Erban: O jednom stacionárním problému teorie stlačitelného proudění
MFF UK Praha
9.50 David Just: Matematický model vzniku a relaxace napětí ve skle
MFF UK Praha
10.10 Filip Krška: Vizualizace numerického řešení úloh matematické fyziky
MFF UK Praha
10.30 Jiří Mikyška: Numerická analýza geotermálního průlinového proudění a transportu tepla v podzemních vodách
FJFI Praha
10.50 Petr Nečesal: Zobecněné spektrum okrajových úloh pro rovnici nosníku
ZČU Plzeň
11.10 Miroslav Urbánek: Princip maxima v úloze o energeticky optimální jízdě vlaku
VUT Brno

S3 - Pravděpodobnost a statistika

Místnost: F313
Vybavení místnosti: zpětný projektor, tabule, počítač se 17" monitorem
9.30 Ondřej Bartošík: Statistická analýza těžby uhlí v OKD
FEI VŠB-TUO Ostrava
9.50 Jan Kalina: Síla dvouvýběrových testů při malém počtu pozorování
MFF UK Praha
10.10 Petr Kaňovský: Kompartmentová analýza
Masarykova Univerzita Brno
10.30 Lenka Koblížková: Dvouvýběrové podmíněné pořadové testy v analýze přežití
MFF UK Praha
10.50 Arnošt Komárek: Statistické modely vhodné k diskriminaci
MFF UK Praha
11.10 Lenka Radová: Určení rozjezdového času automobilu
PřF UP Olomouc
11.30 Monika Ryndová: Diskriminační analýza a její aplikace v ekonomii
Masarykova Univerzita Brno

S4 - Informatika a matematické struktury

Místnost: D311
Vybavení místnosti: zpětný projektor, tabule, počítač, dataprojektor
9.30 Petr Cintula: The L Pi and L Pi1/2 propositional and predicate logics
FJFI Praha
9.50 Taťána Funioková: Teorie možnosti a fuzzy inference
PřF UP Olomouc
10.10 Marek Janata: Pakovací matroidy
MFF UK Praha
10.30 Pavel Koukal: Fuzzy systémy s jazykově popsaným chováním
PřF Olomouc
10.50 Daniel Král: Algebraic and uniqueness properties of parity ordered binary decision diagrams and their generalization
MFF UK Praha
11.10 Radomír Perzina: Využití genetických algoritmů při optimalizaci portfolia
Slezská Univerzita Karviná

Další informace najdete na hlavní straně SVOČ 2000.