SVOČ 2000
Výsledky soutěže

S1 - Matematická analýza

1. místo Jakub Duda: On inverses of delta-convex mappings
MFF UK Praha
Jan Rychtář: Duální normy, které jsou uniformně rotundní v každém směru
MFF UK Praha
2. místo Radek Erban: O jednom stacionárním problému teorie stlačitelného proudění
MFF UK Praha
Petra Šindelářová: A countrexample to a statement concerning Ljapunov stability
Matematický ústav SU Opava

S2 - Aplikovaná analýza

1. místo Petr Nečesal: Zobecněné spektrum okrajových úloh pro rovnici nosníku
FAV ZČU Plzeň
David Just: Matematický model vzniku a relaxace napětí ve skle
MFF UK Praha
2. místo David Horák: Duality-based domain decomposition with natural coarse-space for variational inequalities and its parallel implementation
FEI VŠB - TU Ostrava
Miroslav Urbánek: Princip maxima v úloze o energeticky optimální jízdě vlaku
Fakulta strojního inženýrství VUT Brno

S3 - Pravděpodobnost a statistika

1. místo Lenka Koblížková: Dvouvýběrové podmíněné pořadové testy v analýze přežití
MFF UK Praha
Petr Kaňovský: Kompartmentová analýza
PřF MU Brno
2. místo Arnošt Komárek: Statistické modely vhodné k diskriminaci
MFF UK Praha

S4 - Informatika a matematické struktury

1. místo Marek Janata: Pakovací matroidy
MFF UK Praha
2. místo Petr Cintula: The L Pi and L Pi1/2 propositional and predicate logics
FJFI Praha
Daniel Král: Algebraic and uniqueness properties of parity ordered binary decision diagrams and their generalization
MFF UK Praha
3. místo Radomír Perzina: Využití genetických algoritmů při optimalizaci portfolia
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU Opava

Před zahájením soutěže bylo rozhodnuto o přeřazení Davida Horáka ze sekce S1 do sekce S2 a o přeřazení Radka Erbana ze sekce S2 do sekce S1.

Zdeněk Boháč