Řídící výbor SVOČ 2001

doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc., VŠB-TU Ostrava
doc. RNDr. Jan Franců, CSc., FSI VUT Brno
Mgr. Petr Lachout, PhD., KPMS MFF UK Praha
RNDr. Marie Kopáčková, CSc., FSv ČVUT Praha
doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., KAM MFF UK Praha (předseda)
Břetislav Novák, DrSc., KMA MFF UK Praha
doc. ing. Edita Pelantová, CSc., FJFI ČVUT Praha
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., MÚ SlU Opava

Organizační výbor závěrečné studentské konference

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., MÚ SlU Opava (předseda)
RNDr. Marie Štefánková, PhD., MÚ SlU Opava
Jiřina Bohmová, MÚ SlU Opava


SVOČ 2001 - Odborné poroty

 1. Sekce S1 = Matematická analýza
 2. prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc (KMA PřF MU Brno)
  RNDr. Marie Kopáčková, CSc. (FSv ČVUT Praha)
  doc. RNDr. Kristina Smítalová, CSc. (ÚM F-PřF SU v Opavě)
  prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (KMA MFF UK v Praze)
 3. Sekce S2 = Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
  RNDr. Petr Lachout, CSc. (KPMS MFF UK Praha)
  ing. Josef Tvrdík, CSc. (KIP PřF OU Ostrava)
  RNDr. Jiří Vondráček, DrSc. (MÚ Av ČR Praha)
 4. Sekce S3 = Matematické struktury
  doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (KAG PřF MU Brno)
  Mgr. Tomáš Kaiser, Dr. (KM FAV ZČU Plzeň)
  doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (KAM MFF UK v Praze)
  doc. RNDr. Olga Krupková, DrSc. (MÚ SlU Opava)
 5. Sekce S4 = Teoretická informatika
  doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc. (ÚI FPřF SlU Opava)
  doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (KTP FI MU Brno)
  doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. (KM FJFI ČVUT Praha)
  RNDr. Petr Savický, CSc. (ÚI AV ČR Praha)
 6. Sekce S5 = Aplikovaná matematika
  doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
  RNDr. Jiří Bouchala (KAM FEI VŠB-TU v Ostravě)
  doc. RNDr. Jan Fanců, CSc. (ÚM FSI VUT v Brně)
  doc. RNDr. Josef Málek, CSc. (MÚ UK MFF UK Praha)


Back