SVOČ 2001 - Seznam prací


 1. Sekce S1 = Matematická analýza
  1. Jiří Benedikt: Sturmova-Liouvilleova úloha pro p-biharmonický operátor
   FAV ZČÚ Plzeň
  2. P.Honzík: Wollfův potenciál na kvazimetrickém prostoru
   MFF UK Praha
  3. Marek Lampart: Scrambled sets for transitive maps
   Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě
  4. T.Mocek: Hranice a hraniční chování v prostorech funkcí
   MFF UK Praha
  5. D.Opěla: Spaces of functions with bounded and vanishing means oscillation
   MFF UK Praha
  6. Zdeněk Opluštil, Ladislav Polák: Oscilatorická kritéria pro 2-dimenzionální lineární systémy diferenciálních a diferenčních rovnic prvního řádu
   PřF Masarykovy univerzity Brno
  7. Petra Šindelářová: Counterexamples to Sharkovsky's conjectures concerning maps with zero topological entropy
   Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě
  8. Petr Vodstrčil: O jedné tří bodové okrajové úloze pro diferenciální rovnici druhého řádu s deformovaným argumentem
   PřF Masarykovy univerzity Brno
  9. **Andrea Mesiarova: Spojité diagonály triangulárnych noriem
   FMFI UK Bratislava
  10. **Eugen Kováč: Rozne typy konvergencií, fi-konvergencie
   FMFI UK Bratislava
 2. Sekce S2 = Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
  1. David Hampel: Programová implementace AR modelu pro mnohoznačné časové řady
   PřF Masarykovy univerzity Brno
  2. Jan Kalina: Některé skórové testy pro hodnocení kontingenčních tabulek
   MFF UK Praha
  3. Zbyněk Pawlas: Centrální limitní věty ve stochastické geometrii
   MFF UK Praha
 3. Sekce S3 = Matematické struktury
  1. David Černý: Transparentní intenzionální logika a geometrie
   Pedagogická fakulta Univerzity J.E.Purkyně ústí nad Labem
  2. Zdeněk Dvořák: Properties of the interlace polynomial
   MFF UK Praha
  3. Tatiána Funioková: Využití teorie možnosti v jazykově orientovaných systémech
   Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity Olomouc
  4. Alžběta Haková: Vztah mezi variačností a uzavřeností pro (n+1)-formy 1. řádu
   Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě
  5. Přemysl Jedlička: Svazy dělitelnosti pletenců a semidirektní součiny
   MFF UK Praha
  6. Jan Kára, Daniel Král: Minimum degree and the number of chords
   MFF UK Praha
  7. David Stanovský: Homomorphic images of subdirectly irreducible algebras
   MFF UK Praha
  8. Robert Šámal: Nenulové toky
   MFF UK Praha
  9. Filip ŠvrČek: Uzávěrové a vnitřkové operátory GMV-algeber
   Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity Olomouc
  10. **Lubica Lisková: Exponents of Cayley Maps
   FMFI UK Bratislava
 4. Sekce S4 = Teoretická informatika
  1. Jan Bouda: Entanglement swapping between multi-qudit systems
   Fakulta Informatiky Masarykovy Univerzity Brno
  2. Petr Cintula: The L-Pi and L-Pi1/2 logics
   FJFI Praha
  3. Jakub Černý, Jan Kára, Daniel Král, Pavel Podbrdský, Miroslava Sotáková, Robert Šámal: On the number of intersections of two polygons
   MFF UK Praha
  4. Daniel Král: Mixed hypergraphs
   MFF UK Praha
  5. Jan Strejček: Models of Infinite-State Systems with Constraints
   Fakulta Informatiky Masarykovy Univerzity Brno
  6. **Martin Králik: Deterministic Generative Systems
   FMFI UK Bratislava
 5. Sekce S5 = Aplikovaná matematika
  1. Michal Krchňák: Evoluční strategie v globální optimalizaci
   Přírodovědecká fakulta Ostravské university
  2. Petr Kundrát: Konstrukce optimálního řízení rakety s maximálním doletem
   FSI VUT Brno
  3. Jan Zich: Voronoiova dláždění kvazikrystalů
   FJFI Praha
  4. M.Zoubek: Adaptivní metody pro řešení třírozměrného proudění
   MFF UK Praha
  5. **Lubomír Banaš: Riešenie transportnej rovnice metodou charakteristik
   FMFI UK Bratislava
  6. **Martin Stangel: Finite Aproximations and Similary of Languages
   FMFI UK Bratislava


Back