Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2008

Základní informace o společnosti

Předseda společnostiDoc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
Počet členů2350
Členský příspěvek200 Kč
Členský příspěvek redukovaný100 Kč
WWW stránkyhttp://www.jcmf.cz
WWW stránky v anglickém jazycehttp://www.jcmf.cz
KnihovnaNE
Bulletin alespoň 1x ročněNE

Kontakt

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 25
117 10 Praha 1
Telefon222 090 708-9
E-mailjcmf@math.cas.cz

Předseda společnosti

Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 25
117 10 Praha 1
Telefon222 211 100
E-mailzajac@math.cas.cz

Jednota českých matematiků a fyziků


V Jednotě českých matematiků a fyziků jsou sdruženi vědečtí a pedagogičtí pracovníci v oboru matematika a fyzika. Její činnost je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně-pedagogická společnost), ve 14 regionálních pobočkách (Praha, Střední Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava) a v 7 odborných komisích (Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských, Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách, Terminologická komise pro fyziku, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, Komise pro práci s talentovanými žáky, Komise pro historii matematiky a fyziky, Propagační komise).
Činnost JČMF koordinoval Výbor JČMF, který se v průběhu roku sešel na dvou plenárních zasedáních a Předsednictvo Výboru JČMF, které se scházelo pravidelně jednou měsíčně. Administrativní a finanční agenda byla zajišťována v sekretariátě JČMF dvěma pracovnicemi.
Odborné sekce realizovaly vědecké a pedagogické konference a specializované akce ve svých odborných skupinách a spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi.
Jejich aktivity byly podporovány prostřednictvím projektů RVS.
V pobočkách se realizovala bohatá přednášková činnost pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Pro studenty základních a středních škol byly organizovány soutěže z matematiky a z fyziky na regionální úrovni. Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol jako soutěže vyhlašované a financované MŠMT ČR měly organizovány celostátní kola. Z nejlepších řešitelů byly sestaveny družstva pro mezinárodní kola. Na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Hanoji v červenci 2008 naše družstvo získalo 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili a stalo se tak nejúspěšnějším mezi státy Evropské unie.
JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.
Odborné komise JČMF zajišťovaly specializované akce podle svého zaměření. Podílely se na popularizaci našich oborů v novinách, časopisech, rozhlase a v televizi a na vydávání odborných publikací v nakladatelství Prometheus a v jiných nakladatelstvích a na jejich prezentaci.
JČMF zajišťovala vydávání odborných časopisů pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost.

Přehled výstupů

• Publikační činnost

Časopis národní

1. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: 0032-2423, WWW: http://www.jcmf.cz/casopisy.html
2. Rozhledy matematicko-fyzikální
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: 0035-9343, WWW: http://www.jcmf.cz/casopisy.html
Časopis je určen pro žáky středních a základních škol, studenty vysokých škol, učitele a další zájemce o matematiku, fyziku, informatiku, historii těchto disciplín a o žákovské soutěže.
3. Učitel matematiky
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: 1210-9037, WWW: http://bart.math.muni.cz/~fuchs/ucitel/ucitel.html
4. Školská fyzika
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Recenzováno: ANO, ISSN: 1211-151, Pobočka: Plzeň

Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti

1. Informace České matematické společnosti JČMF
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Počet čísel: 1, Recenzováno: NE, Pobočka: ČMS

Sborník

1. Stanislav Olivík: Sborník 30. konference o matematice na VŠTEZ
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 36, Počet slovenských příspěvků: 13, Jazyky: český, slovenský, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-7015-002-3
2. Lávička, M.; Bastl, B.: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 56, Počet slovenských příspěvků: 2, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-86843-21-6, Pobočka: SUMA
3. Karel Horák: Sborník 56. ročník Matematické olympiády na středních školách
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-7015-003-0
4. Molnár, J. a kol.: Ročenka Matematický klokan 2008
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80244-2130-8, WWW: http://matematickyklokan.net, Pobočka: Olomouc
5. Nová, B.; Uhlířová, M.: Mathematical Education from Pupil´s and Primary School Teacher´s view
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 85, Počet slovenských příspěvků: 10, Počet zahraničních příspěvků: 12, Jazyky: anglický, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-244-1965-7, Pobočka: SUMA
6. Doležalová, J.: Sborník z 17. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 44, Počet slovenských příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 16, Jazyky: český, polský, slovenský, anglický, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-248-1871-9, Pobočka: Ostrava

• Konference a semináře

Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní

1. Organizační a programový výbor konference: 16. konference českých a slovenských fyziků
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, Doba konání: 8.-12. září 2008, Jazyky: anglický, český, slovenský, Poznámka k jazykům: Plenární přednášky a drtivá většina příspěvků anglicky, Celkový počet příspěvků: 96, Počet slovenských příspěvků: 32, Počet zahraničních příspěvků: 7, Celkový počet všech účastníků: 172, Počet všech aktivních účastníků: 140, Počet všech slovenských účastníků: 48, Počet aktivních slovenských účastníků: 48, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 11, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 7, WWW: http://konference.realdream.cz, Pobočka: ČFS
Jde o další z řady tradičních konferencí pořádaných střídavě ČFS a Slovenskou fyzikální společností, v tomto případě na Univerzitě v Hradci Králové.
2. prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.: Konference Mach, fyzika a filozofie
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 16. 5. 2008, Jazyky: český, slovenský, anglický, německý, Celkový počet příspěvků: 13, Počet zahraničních příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 54, Počet všech aktivních účastníků: 18, Počet všech slovenských účastníků: 11, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 19, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 7, WWW: http://theor.physics.muni.cz/bdem2008/, Pobočka: Brno
3. Doležalová, J., Boháč, Z.: Moderní matematické metody v inženýrství
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Dolní Lomná, Doba konání: 2.6.-4.6.2008, Jazyky: český, polský, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 50, Počet slovenských příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 18, Poznámka k počtu příspěvků: ne všechni autoři příspěvků požadovali publikaci ve sborníku, Celkový počet všech účastníků: 60, Počet všech aktivních účastníků: 50, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 13, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 13, WWW: http://jcmf.vsb.cz/3mi2008/index.php, Pobočka: Ostrava
4. Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 23. - 25. 4. 2008, Jazyky: anglický, český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 85, Počet slovenských příspěvků: 12, Počet zahraničních příspěvků: 20, Celkový počet všech účastníků: 98, Počet všech aktivních účastníků: 85, Počet všech slovenských účastníků: 12, Počet aktivních slovenských účastníků: 10, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 20, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 20, Pobočka: SUMA
5. RNDr. Šárka Hošková, PhD.: 10th International Congress of Algebraic Hyperstructures and Applications AHA 2008
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: ONOB Brno, Doba konání: 1.-3.9.2008, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 36, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 36, Celkový počet všech účastníků: 55, Počet všech aktivních účastníků: 36, Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 48, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 32, WWW: http://www.unob.cz/en/veda.aspx?id=1829, Pobočka: Brno
6. Antonín Brablec, Petr Vašina: The second Central European Symposium on Plasma Chemistry
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, přír, fak. MU, Doba konání: 31.8-4.9.2008, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 140, Počet slovenských příspěvků: 12, Počet zahraničních příspěvků: 24, Poznámka k počtu příspěvků: 90 v Book of Extended Abstract, 50 ve speciálním čísle mezinárodního časopisu Chemické listy, Celkový počet všech účastníků: 87, Počet všech aktivních účastníků: 87, Počet všech slovenských účastníků: 13, Počet aktivních slovenských účastníků: 13, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 49, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 49, WWW: http://cespc.physics.muni.cz, Pobočka: Brno
7. Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc.: Třicet let středoškolské odborné činnosti
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Doba konání: 15.-17. 5. 2008, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 32, Počet slovenských příspěvků: 8, Počet zahraničních příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 53, Počet všech aktivních účastníků: 32, Počet všech slovenských účastníků: 12, Počet aktivních slovenských účastníků: 8, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 3, Pobočka: Hradec
8. prof. Jan Slovák, prof. Vladimír Souček, doc.- Jiří Varmuža, doc. Martin Čadek: Winter School Geometry and Physics
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Srní, okr. Klatovy, CZ, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 86, Počet zahraničních příspěvků: 40, Celkový počet všech účastníků: 126, Počet všech aktivních účastníků: 76, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 46, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 30, WWW: http://www.math.muni.cz/~srni, Pobočka: Brno

Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský

1. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Srní, Doba konání: 6. - 8. 11. 2008, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 56, Počet slovenských příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 195, Počet všech aktivních účastníků: 72, Počet všech slovenských účastníků: 4, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Pobočka: SUMA
2. Zdeněk Kluiber a I vo Volf: 30 let Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, Doba konání: 15. - 17.5., Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 30, Počet slovenských příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků: 32, Počet všech aktivních účastníků: 32, Počet všech slovenských účastníků: 6, Počet aktivních slovenských účastníků: 6, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Pobočka: KTŽ
3. Beneš M., Kočandrlová M., Vecková J., Olivík S.: 30. konference o matematice na VŠTEZ
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Lázně Bohdaneč, Doba konání: 15.-17.9.2008, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 48, Počet slovenských příspěvků: 18, Celkový počet všech účastníků: 58, Počet všech aktivních účastníků: 52, Počet všech slovenských účastníků: 24, Počet aktivních slovenských účastníků: 22, WWW: http://cvut.fsv.mat/komisevstez/30vstez/, Pobočka: KMVŠTEZ
4. Dva dny s didaktikou matematiky
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 14. - 15. 2. 2008, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 62, Počet slovenských příspěvků: 9, Celkový počet všech účastníků: 174, Počet všech aktivních účastníků: 62, Počet všech slovenských účastníků: 9, Počet aktivních slovenských účastníků: 9, Pobočka: SUMA

Konference, kongres (50 a více účastníků) národní

1. Celostátní setkání učitelů matematiky na gymnáziích
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Pardubice, Doba konání: 17. - 19. 9. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 15, Celkový počet všech účastníků: 136, Pobočka: SUMA
2. RNDr. A.leš Trojánek, RNDr. Dag Hrubý: XIV. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Velké Meziříčí, Jazyky: český, Počet příspěvků: 10, Celkový počet všech účastníků: 62, Počet všech aktivních účastníků: 13, Pobočka: KVU
3. Tři dny s matematikou
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústí nad Orlicí, Doba konání: 15. - 17. 10. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 54, Celkový počet všech účastníků: 248, Pobočka: SUMA
4. Veletrh nápadů učitelů fyziky 13
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: 26.8.-28.8.. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 69, Celkový počet všech účastníků: 161, WWW: http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/2008/cz/, Pobočka: Plzeň
5. Slavnostní seminář ke 120. výročí narození Johanna Radona
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: 15. leden 2008, Jazyky: český, Poznámka k jazykům: překlad do němčiny pro zástupce Rakouského velvyslanectví, Počet příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 47, Počet všech aktivních účastníků: 3, Počet všech slovenských účastníků: 4, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 6, Pobočka: Praha
6. doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc.: 10. konference vítězů soutěží
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Doba konání: 20.11.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 35, Celkový počet všech účastníků: 110, Počet všech aktivních účastníků: 45, Pobočka: Hradec
7. Hančl, J.: 14. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ostrava, Doba konání: 1.2.2008, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 90

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní

1. Molnár, J.: MAKOS 2008 - podzimní škola péče o talenty
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Velké Karlovice, Doba konání: 8. - 11.10.2008, Celkový počet příspěvků: 20, Počet zahraničních příspěvků: 2, Poznámka k počtu příspěvků: 1 polsky, 1 anglicky (bulharský účastník), Jazyky: český, polský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 39, Počet všech aktivních účastníků: 22, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 3, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: Olomouc
2. Zhouf, J.; Hejný, M.: Didakticko-matematický seminář KMDM PedF UK Praha
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: KMDM PedF UK Praha, Doba konání: 2 hodiny 1x za 14 dnů, Celkový počet příspěvků: 12, Počet slovenských příspěvků: 3, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, anglický, francouzský, Celkový počet všech účastníků: 30, Počet všech aktivních účastníků: 30, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 5, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Poznámka k počtu účastníků: na každém semináři je přítomno kolem 20 účastníků, WWW: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=80&PorZobr=5&PolozkaID=86, Pobočka: Praha
Seminář je určen pro pracovníky KMDM PedF UK, členy JČMF, studenty VS, doktorandy, učitele z praxe z Prahy a všech dalších míst ČR. Náplní jsou přednášky a dílny z matematiky a didaktiky matematiky. Přednášejícími jsou hosté KMDM PedF UK Praha, a to čeští i ze zahraničí.
3. Krupková O., Krupka D.: 13th International Summer School on Global Analysis and Applications
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Levoča, SK, Doba konání: 23. - 27. 6. 2008, Celkový počet příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 2, Poznámka k počtu příspěvků: Dva přednáškové kurzy (George Bluman,Geoff Prince), Jazyky: anglický, český, slovenský, Celkový počet všech účastníků: 33, Počet všech aktivních účastníků: 2, Počet všech slovenských účastníků: 1, WWW: http://globanal.upol.cz/summer2008/index.html, Pobočka: Olomouc
4. prof. RNDR. Petr Šeba, DrSc., RNDr. Jan Kříž, Ph.D.: Physics of Social Systems
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Doba konání: 27.-28. 11. 2008, Celkový počet příspěvků: 10, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 23, Počet všech aktivních účastníků: 10, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 3, Pobočka: Hradec
5. prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.: Předkonferenční workshop Fyzika, filosofie a vzdělávání
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 15. 5. 2008, Celkový počet příspěvků: 8, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 48, Počet všech aktivních účastníků: 12, Počet všech slovenských účastníků: 19, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 13, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 3, WWW: http://theor.physics.muni.cz/bdem2008/, Pobočka: Brno
6. Hledík, Stanislav: RAGtime 10
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Opava, Slezská univerzita, Doba konání: 15. - 17.9.2008, Celkový počet příspěvků: 12, Počet zahraničních příspěvků: 3, Jazyky: anglický, Celkový počet všech účastníků: 31, Počet všech aktivních účastníků: 12, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 3, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 3, Pobočka: Opava
7. prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.: Seminář ke 30. výročí narození Kurta Gödela
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: laická, Místo konání: Brno, Doba konání: 12. 9. - 13. 9. 2008, Celkový počet příspěvků: 7, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 15, Počet všech aktivních účastníků: 7, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 6, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: Brno
8. Chajda, I., Rachůnek, J.: Seminář z algebry a uspořádaných množin
Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2008, Celkový počet příspěvků: 15, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 22, Počet všech aktivních účastníků: 15, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: Olomouc
9. Trávníček, S., Švrček, J., Rachůnek, J.: Seminář z didaktiky matematiky a elementární matematiky
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2008, Celkový počet příspěvků: 8, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 15, Počet všech aktivních účastníků: 8, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Pobočka: Olomouc
10. mikes@inf.upol.cz: Seminář z diferenciální geometrie
Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2008, Celkový počet příspěvků: 17, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 20, Počet všech aktivních účastníků: 17, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: Olomouc
11. Staněk, S., Andres, J.: Seminář z diferenciálních rovnic
Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2008, Celkový počet příspěvků: 8, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 12, Počet všech aktivních účastníků: 8, Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: Olomouc
12. Krupka, D.: Seminář z globální analýzy
Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: olomouc, Doba konání: 2008, Celkový počet příspěvků: 4, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, anglický, Celkový počet všech účastníků: 9, Počet všech aktivních účastníků: 4, Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: Olomouc

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) česko-slovenský

1. Česko-Slovenské setkání fyzikálnívh olympioniků
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Doba konání: 9.-15.6.2008, Jazyky: český, slovenský, německý, Celkový počet příspěvků: 8, Počet slovenských příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 24, Počet všech aktivních účastníků: 6, Počet všech slovenských účastníků: 11, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Pobočka: Hradec
2. Seminář z aplikované matematiky
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2008, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 8, Počet slovenských příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 14, Počet všech slovenských účastníků: 1, Pobočka: Olomouc
3. Alena Šolcová: Medzinárodný seminár dejín fyziky - MESDEF 2008 Plzeň
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: září 2008, Jazyky: slovenský, český, Poznámka k počtu příspěvků: doplním, Pobočka: Praha
4. Šolcová, A., Houska, J., Pavlíková, P.: SEDMA - Seminář pro dějiny matematiky a astronomie
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Fakulta stavební ČVUT, Doba konání: 1x měsíčně, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 10, Celkový počet všech účastníků: 35, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, WWW: http://mat.fsv.cvut.cz/sedm, Pobočka: Praha
Seminář SEDMA se koná 1 x měsíčně kromě července a srpna
5. Hanzelín, Slavík: Výjezdní Interdisciplinární seminář Nečtiny
Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Nečtiny, Doba konání: 14.1.-17.1.2008, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 14, Počet slovenských příspěvků: 1, Pobočka: Plzeň

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní

1. Beneš M., Kočandrlová M.: 16. konference studentů v matematice na školách VŠTEZ
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lázně Bohdaneč, Doba konání: 17.9.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 11, Celkový počet všech účastníků: 11, Počet všech aktivních účastníků: 11, WWW: http://cvut.fsv.mat/komisevstez/30vstez/, Pobočka: KMVŠTEZ
2. Stopenová, A., Uhlířová, M.: Didaktický seminář
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků: 19, Pobočka: Olomouc
3. Svoboda, Emanuel; Volf Ivo: Celostátní soutěž diplomových a bakalářských prací z didaktiky fyziky
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, Doba konání: 20. 6. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 13, Poznámka k počtu příspěvků: prezentace výsledků dipomových a bakalářských prací studentů učitelství fyziky, Celkový počet všech účastníků: 22, Počet všech aktivních účastníků: 22, WWW: http://www.jcmf.cz ; odkaz na Fyzikální pedagogickou společnost, Pobočka: FPS
4. Doležalová, J.: O výuce matematiky a fyziky na všech typech škol
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: nízký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Dolní Lomná, Doba konání: 22.11.-23.11.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 4, Celkový počet všech účastníků: 20, Počet všech aktivních účastníků: 4, Pobočka: Ostrava
Všichni účastníci byli velmi aktivní v široké diskusi, kterou uvedly referáty.
5. prof. M. Černohorský: Představy
Počet výstupů: 3, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Praha, Doba konání: 23.10.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 5, Celkový počet všech účastníků: 15, Počet všech aktivních účastníků: 10, Pobočka: ČFS
6. Alena Šolcová: SEDMA
Počet výstupů: 10, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: jednou měsíčně, Jazyky: český, Počet příspěvků: 10, Celkový počet všech účastníků: 28, Počet všech aktivních účastníků: 10, Pobočka: KHMF
7. Pomykalová, E.: Seminář pro řešitele MO
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Gymnázium Zlín, Doba konání: 5.11.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 20, Počet všech aktivních účastníků: 5, Pobočka: Zlín
8. Švrček, J.: Seminář pro řešitele MO
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Zlín, Doba konání: 22.10.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 20, Počet všech aktivních účastníků: 7, Pobočka: Zlín
9. Černíčková, Š.: Seminář pro řešitele MO
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Gymnázium Zlín, Doba konání: 12.11.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 22, Počet všech aktivních účastníků: 6, Pobočka: Zlín
10. prof. M. Černohorský: Skutečnost
Počet výstupů: 3, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Praha, Doba konání: 27.11.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 5, Celkový počet všech účastníků: 15, Počet všech aktivních účastníků: 6, Pobočka: ČFS

• Pořádané akce

Exkurze

1. Mazalová, J.: Měřické přístroje
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: nízký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: VŠB-TU Ostrava, Doba konání: 22.5.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 32, Pobočka: Ostrava
Exkurze v Institutu geodézie a důlního měřictví HGF byla spojena s přednáškou o historických a současných měřických přístrojích.
2. Zdeněk Kluiber: Studijní cesty do CERN
Počet výstupů: 3, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: CERN, Švýcarsko, Doba konání: březen + prosinec, Jazyky: český, anglický, Počet účastníků: 60, Pobočka: KTŽ
Akce Komise pro talenty JČMF

Přednáška

1. Šolcová, A.: Whats mathematics is hidden behind the astronomical clock in Prague?
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Plenary public lecture, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, Doba konání: February 2008, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 90, Pobočka: Praha
vyžádaná přednáška
2. RNDr. Dag Hrubý: Metody a formy výuky matematiky na gymnáziích
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 3. 3. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 18, Pobočka: Brno
3. Samoil M. Bilenky: Neutrinos: past, present and future
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 4. prosinec 2008, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 60, Pobočka: ČFS
Na přednášce byla prof. Bilenkému předána medaile České fyzikální společnosti
4. D. Slavínská, I. Křivka: Setkání členů fyzikálního oddělení pražské pobočky JČMF v roce 2008
Počet výstupů: 5, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: MFF UK Praha 2, Ke Karlovu 5(3), F2(M2), Doba konání: 17:30, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Poznámka k počtu příspěvků: na každém Setkání, Počet návštěvníků: 45, Poznámka k počtu návštěvníků: na každém Setkání, pro členy pobočky a veřejnost,průměrná účast, WWW: http://www.jcmf.cz/_bboard.html, Pobočka: Praha
17. Setkání (27.2. 2008) Prof. Ing. František Schauer DrSc.(Centrum polymerních materiálů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ): Organická fotovoltaika.
18. Setkání (26. 3. 2008) RNDr. Jan Kozák, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR): Dynamické projevy Země - počátky jejich registrace a vědeckého zkoumání.
19. Setkání (21. 5. 2008) Prof. RNDr. David Lukáš, CSc.(Katedra netkaných textilií, fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci): Elektrostatické hladinové zvlákňování - technologie přípravy polymerních nanovláken a Ing. Pavel Pokorný: Předení nanovláken Elektro-nano-kolovratem (praktická ukázka).
20. Setkání (19.11.2008) Doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. (Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK): Zkoumání elementárních částic pomocí detektoru ATLAS na urychlovači LHC v CERN.
21. Setkání (10.11.2008) Doc. RNDr. Petr Chvosta, CSc. a Ján Šomvársky, CSc. (Katedra makromolekulární fyziky MFF UK): Darujte radost - darujte fyzikální experiment - 20 jednoduchých a pozoruhodných experimentů, kterými můžete potěšit své blízké
5. RNDr. Bohuslav Švejda, CSc.: Xenon a samarium v provozní fyzice reaktoru
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 30. 10. 2008, Jazyky: český, anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 29, Pobočka: Brno
6. Šolcová, A.: Mathematician and physicist Vladimír Vand
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Current Problems of Numerical Analysis, Matematický ústav AV ČR, Doba konání: červen 2008, Jazyky: anglický, český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Praha
7. Mgr. Silvie Kuráňová: Tvorba matematických e-testů v Informačním systému MU
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 7. 4. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 19, Pobočka: Brno
8. Šolcová, A.: Astronomie a matematika za Velkou čínskou zdí
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hvězdárna a planetárium, Radniční klub, Plzeň,, Doba konání: únor 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 85, Pobočka: Praha
9. Šolcová, A.: Matematik Carl Friedrich Gauss
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: katedra matematiky PřF Masarykovy univerzity, Brno, Doba konání: březen 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Praha
10. Šolcová, A.: Some applications of number theory and astronomical clock in Prague
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Shandong University, Tianjin, China, Doba konání: February 2008, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 40, Pobočka: Praha
vyžádaná přednáška
11. Chvalina, J., Svoboda, Z.: Aktuální otázky výuky matematiky na vysokých školách různého zaměření
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: České Budějovice, Doba konání: 13. 11. 2008, Jazyky: český, anglický, Počet příspěvků: 2, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Budějovice
12. Koudela L.: Archimédova kvadratura paraboly
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Pardubice
13. Martina Bečvářová: Archimédovy práce česky
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 1. 12. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 18, Pobočka: Brno
14. Šolcová, A.: Astronomie a matematika za Velkou čínskou zdí
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hvězdárna a planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna, Doba konání: 21. květen 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 25, Pobočka: Praha
15. Jiří Adamec: Auguste Comte - kurz pozitivní filosofie (výklad díla)
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 28. 11. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 14, Pobočka: Brno
16. Mgr. Barbora Havířová: Co možná nevíte o čtyřúhelnících
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 12, Pobočka: Brno
17. prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.: Časové smyčky v literatuře, vědě a filosofii
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 6. 3 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 17, Pobočka: Brno
18. Křesálek, V.: Deset konců světa
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: UTB Zlín, Doba konání: 17.4.2008, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 150, Pobočka: Zlín
19. Štefan Porubský: Dokonalá čísla
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 13. 10. 2008, Jazyky: slovenský, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 14, Pobočka: Brno
20. Mgr. Marika Kafková: E-learning a globální škola
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 15, Pobočka: Brno
21. PaedDr. Milan Pokorný: E-learning vo vyučovaní matematických predmetov na PdF TU
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 8. 10. 2008, Jazyky: slovenský, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 15, Pobočka: Brno
22. Energetika ČR
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Opava, Doba konání: 6.11.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Opava
23. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.: Existenční důkazy v elementární matematice
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 21. 4. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Brno
24. Mgr. Martin Panák, Ph.D.: Geometrie tri-forem
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 7. 5. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 15, Pobočka: Brno
25. Doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.: Gödelův důkaz nutné existence Boha
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 24. 10. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 16, Pobočka: Brno
26. Mgr. Radka Smýkalová: Historie goniometrických funkcí - Ptolemaiovy výpočty
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 17, Pobočka: Brno
27. Doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.: Hvězdné havárie
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Opava, Doba konání: 13.3.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Opava
28. Fuchs, E.: Chaos, fraktály a kvadratická funkce
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: České Budějovice, Doba konání: 14. 5. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 22, Pobočka: Budějovice
29. Vladimír Wagner: Jak se podívat na počátky vesmíru
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Opava, Doba konání: 4.12.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 35, Pobočka: Opava
30. Vladimír Wagner: Jak se spouští LHC a na co se od něj těšit
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Opava, Doba konání: 4.12.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 15, Pobočka: Opava
31. Zdenka Jastrzembská, Ph.D.: Kauzalita a šipka času
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 19. 3. 2008, Jazyky: slovenský, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 15, Pobočka: Brno
32. Pech, P., Hora, J.: Kolokvium při příležitosti vydání knihy prof. Pecha "Selected Topics in Geometry with Classical vs. Computer Proving"
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: České Budějovice, Doba konání: 16. 4. 2008, Jazyky: český, anglický, Počet příspěvků: 2, Počet návštěvníků: 35, Pobočka: Budějovice
33. Prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.: Lev Davidovič Landau 1908-1968
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 13. 11. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 22, Pobočka: Brno
34. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.: LHC, nový urychlovač částic v CERN
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 28.11.2008, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Ústí
přednáška pro širokou veřejnost
35. Koudela L.: Lineární regresní modely s podmínkami
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Univerzita Pardubice, Doba konání: 26.3.2008, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Pardubice
36. Louis W. Alvarez
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Opava, Doba konání: 18.12.2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 15, Pobočka: Opava
37. Prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., PaedDr. Renata Majovská: Matematické applety v matematické analýze
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 2. 4. 2008, Jazyky: slovenský, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 22, Pobočka: Brno
38. Gráf T.: Mira a hvězdy jí podobné
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 17. 12. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Pobočka: Olomouc
39. Prokšová, Štauberová: Mladý Sisyfos (cyklus přednášek)
Počet výstupů: 8, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Plzeň, Jazyky: český, Počet příspěvků: 8, Počet návštěvníků: 250, Pobočka: Plzeň
40. Koudela L., Kubát J.: Není nekonečno jako nekonečno
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Univerzita Pardubice, Doba konání: 27.2.2008, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Pardubice
41. doc. Emil Calda: O problémech zabloudivších turistů
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: MFF UK, Doba konání: 11.12.2008, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 8, Pobočka: Střed
42. Milena Kvaszová: Pravděpodobnost a naše zdraví
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 29. 9. 2008, Jazyky: slovenský, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 12, Pobočka: Brno
43. RNDr. Blažena Švandová: Překvapivá analogie mezi Gödelovou nerozhodnutelnou větou a Möbiovou páskou
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 5. 3. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 18, Pobočka: Brno
44. Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.: Rozvíjení zájmu žáků o studium matematiky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Brno, Doba konání: 23. 4. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 14, Pobočka: Brno
45. RNDr. Karel Horák, CSc.: Různé přístupy k řešení jedné planimetrické úlohy
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 5. 5. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 19, Pobočka: Brno
46. doc. Emil Calda: Sčítání konečně i nekonečně mnoha sčítanců
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: MFF UK, Doba konání: 10,4,2008, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 10, Pobočka: Střed
47. prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.: Soustředění českého družstva před 39. MFO
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Jazyky: český, Počet příspěvků: 7, Počet návštěvníků: 8, Pobočka: Hradec
48. Ivan Saxl: Středověká pravděpodobnost
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 10. 11. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 12, Pobočka: Brno
49. doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.: Symbolické výpočty online
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 22. 10. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 17, Pobočka: Brno
50. prof. Dr. Hugo Kersten: The Universe - a World of Plasma
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 23. 10. 2008, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 27, Pobočka: Brno
51. Mgr. Martin Panák, Ph.D.: Úlohy domácího kola matematické olympiády kat. A, 1. část
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 22. 9. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 16, Pobočka: Brno
52. Mgr. Martin Panák, Ph.D.: Úlohy domácího kola matematické olympiády kat. A, 2. část
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 6. 10. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 14, Pobočka: Brno
53. Mgr. Michal Bulant, Ph.D.: Úlohy domácího kola matematické olympiády kat. B, 1. část
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 20. 10. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 17, Pobočka: Brno
54. Mgr. Michal Bulant, Ph.D.: Úlohy domácího kola matematické olympiády kat. B, 2. část
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 3. 11. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 14, Pobočka: Brno
55. RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.: Úlohy domácího kola matematické olympiády kat. C, 1. část
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 24. 11. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 15, Pobočka: Brno
56. RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.: Úlohy domácího kola matematické olympiády kat. C, 2. část
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 8. 12. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 15, Pobočka: Brno
57. Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.: Umění vědy (John Archibald Wheeler 1911 - 2008)
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 11. 12. 2008, Jazyky: slovenský, český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 18, Pobočka: Brno
58. Šolcová, A.: Vladimír Vand a konstrukce počítače
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústav informatiky AV ČR v.v.i, Šámalova chata Bedřichov,, Doba konání: květen 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Praha
59. RNDr. Beatrix Bačová, Ph.D.: Výpočtová technika v matematike - štúdium versus prax
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 21. 5. 2008, Jazyky: slovenský, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 16, Pobočka: Brno
60. RNDr. Jarmila Robová: Využití dynamických apletů ve školské matematice
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: MFF UK, Doba konání: 10,4,2008, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 10, Pobočka: Střed
61. doc. Leoš Boček: Zajímavé vlastnosti tětivového čtyřúhelníku
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: MFF UK, Doba konání: 11.12.2008, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 8, Pobočka: Střed
62. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.: Základní časové struktury na pozadí teorie her
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 19. 11. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 12, Pobočka: Brno
63. Koudela L.: Zamyšlení nad dějinami fyziky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Počet návštěvníků: 25, Pobočka: Pardubice
64. Hošpesová, A., Tichá, M.: Zdokonalování kultury vyučování matematice na 1. stupni základní školy
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: České Budějovice, Doba konání: 11. 6. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 25, Pobočka: Budějovice
65. Eva Ulrychová: Zrod vektorového počtu a vektorových prostorů
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 27. 10. 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 13, Pobočka: Brno

Kurz, školení

1. Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc., Jan Houšťek: Celostátní soustředění FO, kat. B.
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Pec p. Sněžkou, Táňa, Jazyky: český, Počet účastníků: 25, Pobočka: Hradec
2. Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.: Druhé čtení fyziky - přípravné kurzy pro přijímací zkoušku na VŠ 8x5 hodin)
Počet výstupů: 15, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hracec Králové, UHK, Doba konání: březen - květen 2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 15, Pobočka: Hradec
3. RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Mgr. Jana Česáková: Hrajeme si hlavou (fyzikální hry a experimenty pro děti a mládež)
Počet výstupů: 8, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hracec Králové, UHK, nábřeží, Doba konání: 11. - 13. 9. 2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 900, Pobočka: Hradec
4. Dolanský: Intenzivní kurz matematiky pro budoucí ekonomy
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Cheb, Jazyky: český, Počet účastníků: 500, Pobočka: Plzeň
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám - 12 vyučovacích lekcí rozdělených do tří dnů
5. Kubešová, Kepka: Internátní soustředění pro talentované středoškolské studenty.
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: 15.9.-19.9.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 40, Pobočka: Plzeň
6. Letní škola matematiky a fyziky v Podbořanech
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 18.8.-25.8.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 8, Pobočka: Ústí
Přednášky z matematiky a fyziky pro talentované studenty středních škol
7. Letní škola pro učitele matematiky a fyziky v Podbořanech
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Podbořany, Doba konání: 21.8.-25.8.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 10, Pobočka: Ústí
Přednášky z matematiky a fyziky a didaktiky matematiky a fyziky pro učitele středních i zakladních škol
8. Seminář pro řešitele matematické olympiády kategorie A
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Jiřetín pod Jedlovou, Doba konání: 10.-12.10.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 40, Pobočka: Ústí
Přednášky k jednotlivým úlohám domácího kola matematické olympiády kategorie A, akce společná s Libereckým krajem
9. Výbor pobočky JČMF Jihlava - Ryška. Krejčová, Beneš: Setkání učitelů matematiky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: gymnázium Jihlava, Doba konání: 1.4.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 32, Poznámka k počtu účastníků: Zástupci středních a základních škol v okrese Jihlava, Pobočka: Jihlava
Přednáška byla na téma: Geometrie a živá příroda.
Přednášela PhDr. Alena Šarounová.
Po přednášce je tradičně diskuse o přijímačkách z Matematiky na střední školy. Učitelé středních škol informují o požadavcích a učitelé středních škol upřesňují, co se na ZŠ již probralo.
10. Výrut, Holub: Talent 2008
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Trhanov, Doba konání: 31.5.-5.6.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 36, Pobočka: Plzeň
Výjezdní soustředění úspěšných řešitelů krajských kol MO.

Akce pro školy

1. Šolcová, A.: Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji?
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Doba konání: květen 2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 70, Poznámka k počtu účastníků: studenti, učitelé gymnázia, Pobočka: Praha
vyžádaná přednáška
2. Doležalová, J., Otipka, P.: Letní soustředění MO a FO
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Dolní Lomná, Doba konání: 1.7.-7.7.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 30, WWW: http://jcmf.vsb.cz/mo/MOFOstranky/, Pobočka: Ostrava
tradiční soustředění pro zájemce o M a F ze středních škol a víceletých gymnázií, výuka M a F 4 hodiny denně, dále soutěže, sport, hry.
3. Jan Beneš, Karel Ryška: Semináře pro studenty řešící MO a FO
Počet výstupů: 14, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: gymnázium Jihlava, Doba konání: 2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 242, Poznámka k počtu účastníků: MO-v 6 seminářích 420 studentů,34 učitelů, FO 8 sem., 242 studentů, Pobočka: Jihlava
Semináře jsou pro zájemce o MO a FO z celého kraje Vysočina
Semináře FO organizoval a vedl Karel Ryška pro kat. A, B, C, D a Josef Jírů pro kat. D. Semináře pro MO organizoval Jan Beneš a vedl J. Švrček z PU Olomouc
Finační zajištění je převážně z Kraje Vysočina
4. Horáková, R.: Soustředění nejlepších řešitelů Koperníkova korespondenčního semináře
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Bílovec, Doba konání: 1.3.-6.3.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 25, Pobočka: Ostrava
5. Richterek L., Kolář M., Látal F.: Besedy pro řešitele Fyzikální olympiády kat. A a B
Počet výstupů: 4, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Jazyky: český, Počet účastníků: 30, Pobočka: Olomouc
6. Švrček, J., Vlček, V., Trávníček, S.: Besedy pro řešitele Matematické olympiády kat. A, B, C
Počet výstupů: 15, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 150, Pobočka: Olomouc
7. Cyklus seminářů na podporu účasti v MO
Počet výstupů: 4, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: MFF UK, Doba konání: 30.9., 12.11., 26.11., 10.12.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 60, Pobočka: Střed
8. Sýkora, Václav: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP
Počet výstupů: 375, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: regionální a spádová centra, Doba konání: 2 roky, Jazyky: český, Počet účastníků: 1250, WWW: http://www.suma.jcmf.cz, Pobočka: SUMA
9. Přednášky pro studenty gymnázia
Počet výstupů: 3, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Gymnázium Bruntál, Doba konání: 7.11.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 110, Pobočka: Opava

Soutěž

1. Šimša, J.: Matematická olympiáda
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: celorepubliková akce, Doba konání: 8 měsíců každého školního roku, Počet účastníků: 27307, Poznámka k počtu účastníků: údaj za školní rok 2007-2008: 25855 žáků ZŠ, 1452 žáků SŠ, WWW: http://www.math.muni.cz/mo
Od r. 1952 každoroční předmětová soutěž žáků základních a středních škol se systémem školních, okresních, krajských a ústředních kol a návazností na mezinárodní matematickou olympiádu a mezinárodní informatickou olympiádu.
2. Fyzikální olympiáda
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Karlovy Vary, Doba konání: konec února, Jazyky: český, Počet účastníků: 50, Poznámka k počtu účastníků: jen ústřední kolo v kategorii A, WWW: http://www.uhk.cz/fo ; http://fo.cuni.cz
Celkový počet účastníků v kategoriích EFG (1., 2. a 3. kolo) 15 000, celkový počet účastníků v kategoriích ABCD (1. a 2. kolo) 5 000, účastníci v 1. a 2. kole jsou započítáni podle počtu účastí.
3. Josef Molnár: Matematický klokan
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Evropa, Asie, Amerika, Doba konání: 20.3.2008, Jazyky: český, Poznámka k jazykům: a další jazyky - 41 účastnických zemí, Počet účastníků: 309631, Poznámka k počtu účastníků: 309 631 v ČR, celkem přibližně 5 milionů účastníků, WWW: http://matematickyklokan.net ; http://www.math-ksf.org, Pobočka: Olomouc
4. Kluiber, Z.: Turnaj mladých fyziků
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: města ČR, Doba konání: 2 dny - duben 2008, Jazyky: anglický, Počet účastníků: 40, Poznámka k počtu účastníků: soutěž pětičlenných družstev žáků středních škol
základním článkem je práce družstva na škole pod vedením profesora fyziky
5. SVOČ v matematice
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 27.-29.5.2008, Jazyky: český, slovenský, Počet účastníků: 51, Pobočka: ČMS
6. Hančl, J.: 18. ročník mezinárodní matematické soutěže o cenu Vojtěcha Jarníka
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Ostrava, Doba konání: 1.4.-3.4.2008, Jazyky: anglický, český, Počet účastníků: 146, WWW: http://prf.osu.cz/kma/index.php?id=4175, Pobočka: Ostrava
mezinárodní soutěž vysokoškoláků z 31 univerzit 14 států celé Evropy.
7. Minář J.: 26. ročník regionální matematické soutěže pro žáky SOŠ, SOU
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: SOŠ automobilní Ústí nad Orlicí, Doba konání: 18.3.2008, Počet účastníků: 242, Pobočka: Pardubice
8. Kuncová B.: 3. Korespondenční matematický seminář MATES pro žáky gymnázia Polička
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Počet účastníků: 30, Pobočka: Pardubice
9. Klubal, L.: 6. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ostrava, Doba konání: 23.10.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 250, Pobočka: Ostrava
soutěž pro středoškoláky z České republiky, Slovenska a Polska
10. prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.: Celostátní soutěž obhájených diplomových prací z didaktiky fyziky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: slovenský, Počet účastníků: 20, Poznámka k počtu účastníků: 12 soutěžících + 8 čl. komise, Pobočka: Hradec
11. Lišková H., Rezek P.: Korespondenční seminář pro žáky 4. + 5. tříd Matýsek
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Počet účastníků: 50, Pobočka: Pardubice
12. RNDr. Václav Šáda: Krajské kolo Fyzikální olympiády
Počet výstupů: 3, Podíl: plný (100%), Význam: nízký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Gymnázium B. N. Hradec Králové, Doba konání: 18.1.,17.4., 16.5.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 45, Poznámka k počtu účastníků: 9 - kat.A, 8 kat. BCD, 28 kat. E, Pobočka: Hradec
13. Mgr. Petr Drahotský: Krajské kolo Matematické olympiády
Počet výstupů: 3, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Gymnázium B. N. Hradec Králové, Doba konání: březen - duben 2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 71, Pobočka: Hradec
14. Matematický Klokan
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: školy okresu Opava, Doba konání: duben 2008, Jazyky: český, Pobočka: Opava
15. Jan Beneš, Karel Ryška: MO, PO, FO
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: G Jihlava, Doba konání: 2008, Počet účastníků: 244, Poznámka k počtu účastníků: součet pro všechny kategori krajských kol, Pobočka: Jihlava
MO Kat. A, B, C,Z9 - 131 soutěžících v krajském kole
FO Kat. A, B, C, D, E - 113 soutěžících v krajském kole

Autoři výstupu jsou předsedové KK MO a FO a zajišťují organizaci všech kol a odborné opravy soutěžních příkladů.
16. Zhouf, J.: Pikomat
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha a okolí, Doba konání: celoročně, Jazyky: český, Počet účastníků: 50, WWW: http://www.pikomat.unas.cz/, Pobočka: Praha
Soutěž je typu korespondenčního semináře. Organizátoři posílají žákům úlohy, ti je vyřeší, pošlou organizátorům, ti je opraví, pošlou opravené zpět a přiloží nové problémy. Tento cyklus se opakuje několikrát ročně.
17. Lišková H., Rezek P.: Pikomat – korespondenční seminář pro žáky 8. + 9. tříd a nižších gymnázií
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Počet účastníků: 30, Pobočka: Pardubice
18. Pythagoriáda pro žáky 6. a 7. ročníku ZŠ
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: laická, Místo konání: ZŠ okresu Opava, Doba konání: březen 2008, Jazyky: český, Pobočka: Opava
19. Novotná, J.: Studentská vědecká odborná činnost v didaktice matematiky
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Mojmírovce u Nitry, Doba konání: 29. - 31. 5. 2008, Jazyky: slovenský, německý, Počet účastníků: 45, Pobočka: SUMA

Ostatní akce

1. Slezská univerzita a JČMF: Autorské představení nové koncepce výuky matematiky (Milan Hejný)
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Opava, Slezská univerzita, Doba konání: 3.3.2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 25, Pobočka: Opava
2. prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.: Brněnské dny Ernsta Macha
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 15. - 17. 5. 2008, Jazyky: český, anglický, Počet účastníků: 50, WWW: http://theor.physics.muni.cz/bdem2008/, Pobočka: Brno
3. RNDr. Jarmila Robová: Setkání členů Středočeské pobočky
Počet výstupů: 2, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: MFF UK, Doba konání: 10.4. a 11,12, 2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 18, Pobočka: Střed
4. Švrček, J.: Soustředění nejlepších řešitelů MO kat. A
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Janské Lázně, Doba konání: září 2008, Jazyky: český, Počet účastníků: 25, Pobočka: Olomouc

• Projekty

Projekty RVS

1. Křížek, M.: Vydávání časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně
2. Kratochvíl, J.: Odborné aktivity České matematické společnosti, sekce JČMF
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně
3. Slavínská D.,Valkárová A., Bielčík T.: Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o cenu M.Odehnala
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně, WWW: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/, Pobočka: ČFS
Na cenách bylo uděleno celkem 86 tisíc Kč, z toho 35 tisíc Kč přispěla RVS, zbytek byl financován ČFS. Zpráva viz webové stránky.
4. Obdržálek, J.: Odborná činnost v pobočkách
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně
5. Svoboda, E.: Soutěž studentů učitelství fyziky ve vědecké a odborné činnosti v didaktice fyziky
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně
6. Sýkora, V.: Soutěž vysokoškolských studentů ve vědecké a odborné činnosti v didaktice matematiky
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně
7. Fuchs, E.: Vydávání časopisu "Učitel matematiky"
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně

Projekty jiné

1. Sýkora, Václav: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP
Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Financováo z RVS: Ne, WWW: http://www.suma.jcmf.cz, Pobočka: SUMA

• Mezinárodní aktivity

Kolektivní členství v mezinárodních společnostech

1. Evropská fyzikální společnost (European Physical Society)
WWW: http://www.eps.org, Pobočka: ČFS
2. Evropská matematická společnost (European Mathematical Society)
Pobočka: ČMS

Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost)

1. Americká matematická společnost (American Mathematical Society)
Pobočka: ČMS
2. Kangourou sans frontieres
WWW: http://www.math-ksf.org, Pobočka: Olomouc

Účast na mezinárodních akcích (za společnost)

1. Council of European Physical Society
Místo konání: Mulhouse, Francie, Doba konání: 28.-30. března 2008, WWW: http://www.eps.org/news/eps_council_2008, Pobočka: ČFS
Zasedání rady se zúčastnila předsedkyně dr. Alice Valkárová a místopředseda ČFS dr. Jaroslav Nadrchal
2. Energy working group of European Physical Society
Místo konání: Varenna, Itálie, Doba konání: 7.-8.dubna 2008, Pobočka: ČFS
Poradu skupiny EPS řešící otázky energetických zdrojů navštívil dr. Jan Mlynář a měl tam referát týkající se energetické situace v ČR
3. The Implementation of Bologna Process into Physics Studies in Europe
Místo konání: Mulhouse, Francie, Doba konání: květen 2008, prosinec 2008, Pobočka: ČFS
Obou zasedání se zúčastnil náš zástupce doc. Jan Obdržálek
4. Zasedání Německé fyzikální společnosti
Místo konání: Berlín, Doba konání: 26.-27.února 2008, Pobočka: ČFS
Na pozvání Německé fyzikální společnosti (DPG) se zúčastnila dr. Alice Valkárová

• Ostatní

Mediální výstupy

1. M. Libra: Věda v ulicích
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Doba konání: Jaro 2008, Sdělovací prostředek: rozhlas, Jazyky: český, Pobočka: KPMF
2. Členové propagační komise JČMF: Den vědy
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Doba konání: 21.11.2008, Sdělovací prostředek: noviny a časopisy, Pobočka: KPMF
==> Celkový počet výstupů: 645 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
Zprávu vygeneroval: spol14 - 17.10.2011 8:14:47