Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2009

Základní informace o společnosti

Předseda společnostiDoc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
Počet členů2300
Členský příspěvek200 Kč
Členský příspěvek redukovaný100 Kč
WWW stránkyhttp://www.jcmf.cz
WWW stránky v anglickém jazycehttp://www.jcmf.cz
KnihovnaNE
Bulletin častěji 1x ročněANO

Kontakt

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 25
117 10 Praha 1
Telefon+420 2222 111 00
E-mailjcmf@math.cas.cz

Předseda společnosti

Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 25
117 10 Praha 1
Telefon+420 2222 111 00
E-mailzajac@math.cas.cz

Jednota českých matematiků a fyziků


V Jednotě českých matematiků a fyziků jsou sdruženi vědečtí a pedagogičtí pracovníci v oboru matematika a fyzika. Její činnost je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně-pedagogická společnost), ve 14 regionálních pobočkách (Praha, Střední Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava) a v 7 odborných komisích (Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských, Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách, Terminologická komise pro fyziku, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, Komise pro práci s talentovanými žáky, Komise pro historii matematiky a fyziky, Propagační komise).
Činnost JČMF koordinoval Výbor JČMF, který se v průběhu roku sešel na dvou plenárních zasedáních a Předsednictvo Výboru JČMF, které se scházelo pravidelně jednou měsíčně. Administrativní a finanční agenda byla zajišťována v sekretariátě JČMF dvěma pracovnicemi.
Odborné sekce realizovaly vědecké a pedagogické konference a specializované akce ve svých odborných skupinách a spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi.
Jejich aktivity byly podporovány prostřednictvím projektů RVS.
V pobočkách se realizovala bohatá přednášková činnost pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Pro studenty základních a středních škol byly organizovány soutěže z matematiky a z fyziky na regionální úrovni. Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol jako soutěže vyhlašované a financované MŠMT ČR měly organizovány celostátní kola. Z nejlepších řešitelů byly sestaveny družstva pro mezinárodní kola. Na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Hanoji v červenci 2008 naše družstvo získalo 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili a stalo se tak nejúspěšnějším mezi státy Evropské unie.
JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.
Odborné komise JČMF zajišťovaly specializované akce podle svého zaměření. Podílely se na popularizaci našich oborů v novinách, časopisech, rozhlase a v televizi a na vydávání odborných publikací v nakladatelství Prometheus a v jiných nakladatelstvích a na jejich prezentaci.
JČMF zajišťovala vydávání odborných časopisů pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost.

Přehled výstupů

• Publikační činnost

Časopis národní

1. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Počet čísel: 4, ISSN: h
2. Rozhledy matematicko-fyzikální
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, slovenský, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: 0035-9343, WWW: http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=19&PolozkaID=-1&ClanekID=26
3. Učitel matematiky
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: 1210-9037, WWW: http://bart.math.muni.cz/~fuchs/ucitel/ucitel.html, Pobočka: SUMA

Kniha (monografie)

1. Křížek, M.; Somer, L.; Šolcová, A.: Kouzlo čísel
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-200-1610-2, Pobočka: Praha
2. M. Libra, V. Poulek: Fotovoltaika
Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-904311-0-2
3. I. Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy IV. – Romantici a klasikové
Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český
4. prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. Ph.D.: 50 LET FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY – PADESÁT LET PÉČE O TALENTY
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský, Recenzováno: ANO, ISBN: ISBN 80-86148-97-1, Pobočka: Hradec
5. M. Bečvářová: České kořeny bulharské matematiky
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český
6. V. Chmelíková: Zlatý řez nejen v matematice
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, Recenzováno: ANO

Sborník

1. doc. Dr. Ing. Karel Rauner: Moderní trendy v přípravě učitelů 4
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 38, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 4, Jazyky: český, anglický, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-7043-758-8, Pobočka: Plzeň
Hlavní téma konference: Moderní příspěvky a metody výuky fyziky
2. J.Kříž: 16th Conference of Czech and Slovak Physicists - proceedings
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 67, Počet slovenských příspěvků: 29, Jazyky: anglický, Recenzováno: ANO, WWW: http"//konference.realdream.cz, Pobočka: ČFS
3. Robert Seifert: Jak učím fyziku?
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 26, Počet slovenských příspěvků: 1, Jazyky: český, slovenský, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-7015-005-4, Pobočka: FPS
Vyšlo pouze na DVD
4. 30. mezinárodní konference Historie matematiky
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český
5. Šárka Hošková, Jaromír Kuben, Radovan Potůček, pavlína Račková: 6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 46, Počet slovenských příspěvků: 21, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, slovenský, anglický, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-7231-667-0, Pobočka: Brno
6. Jaroslav Zhouf: Ani jeden matematický talent nazmar
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 21, Jazyky: český, slovenský, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-7290-417-4, WWW: http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-1&ClanekID=42, Pobočka: SUMA
7. Bastl, B., Lávička, M.: Conference on Geometry: Theory and applications. Book of abstracts. Plzeň, Czech Republic, June 29 - July 2, 2009
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 53, Počet zahraničních příspěvků: 47, Jazyky: anglický, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-86843-27-8, Pobočka: Plzeň
8. Stehlíková, N., Tejkalová, L.: Dva dny s didaktikou matematiky
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 37, Počet slovenských příspěvků: 6, Jazyky: český, slovenský, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-7290-420-4, Pobočka: SUMA
Tištěná verze měla 30 kusů a ISBN 978-80-7290-420-4. CD ROM verze měla 200 kusů a ISBN 978-80-7290-421-1.
9. P. Calábek, J. Molnár, J. Švrček: Makos 2008
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 11, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, anglický, polský, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-244-2341-8, Pobočka: Olomouc
10. Herrmann, L. (ed.): Matematika na vysokých školách VIII - mechanika tekutin
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 22, Jazyky: český, anglický, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-01-04375-2, Pobočka: Praha
11. Doc. RNDr. František Krčma, PhD.: Proceedings of the 8 th conference FLTPD
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 86, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 67, Jazyky: anglický, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-214-3875-0, Pobočka: Brno
12. Molnár, J. a kol.: Ročenka Matematický klokan 2009
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-244-2384-5, WWW: http://www.matematickyklokan.net/Sborniky/sbornik_klokan_2009.pdf, Pobočka: Olomouc
13. Doležalová, J.: Sborník z 18. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 46, Počet slovenských příspěvků: 4, Počet zahraničních příspěvků: 20, Jazyky: český, polský, slovenský, anglický, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-248-2118-7-4, WWW: http://jcmf.vsb.cz/3mi2009/index.php, Pobočka: Ostrava
14. doc. RNDr. Z. Bochníček, Dr., Mgr. Z. Navrátil, Ph.D.: Veletrh nápadů učitelů fyziky 14
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 53, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, anglický, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-210-5022-8, Pobočka: FPS
15. Mgr. Robert Seifert: X. Letní škola matematiky a fyziky Podbořany 2008
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Celkový počet příspěvků: 13, Jazyky: český, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-7414-121-8, Pobočka: Ústí

Jiné publikace a webové stránky

1. Stehlíková, N., Fuchs, E., Hricz, M., Bureš, J.: SUMA Společnost učitelů matematiky JČMF
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Forma: www stránka, Celkový počet příspěvků: 100, Poznámka k počtu příspěvků: Je obtížné spočítat příspěvky na webovské stránce určené jako zdroj pro učitele matematiky., Jazyky: český, Recenzováno: NE, WWW: http://www.suma.jcmf.cz, Pobočka: SUMA
2. J. Rosický, R. Kučera, M. Čadek: Archivum mathematicum
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Forma: tištěná, Celkový počet příspěvků: 7, Počet zahraničních příspěvků: 4, Poznámka k počtu příspěvků: Příspěvky ze Zimní školy algebry a geometrie, Jazyky: anglický, Recenzováno: ANO, ISSN: 0044-8753, Pobočka: Brno
V čísle 4/45 (2009) byly publikovány vybrané příspěvky ze Zimní školy algebry a geometrie 2009

• Konference a semináře

Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní

1. Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., Prof . RNDr. Zuzana Došlá, DrSc.: Equadiff 12
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 20. 7. - 24. 7. 2009, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 199, Počet slovenských příspěvků: 8, Počet zahraničních příspěvků: 139, Celkový počet všech účastníků: 235, Počet všech aktivních účastníků: 199, Počet všech slovenských účastníků: 9, Počet aktivních slovenských účastníků: 8, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 148, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 139, Pobočka: Brno
2. Doc. RNDr. František Krčma, PhD.: 8th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostic
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Hotel Panorama, Blansko-Češkovice, Doba konání: 19. 4- 23. 4. 2009, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 87, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 67, Poznámka k počtu příspěvků: Někteří účastníci dodali více příspěvků. Vybrané příspěvky (zatím přijat 15) budou publikovány v Journal of Physic D. Applied Physic, ISSN 0022-3722, Celkový počet všech účastníků: 102, Počet všech aktivních účastníků: 86, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 63, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 63, Poznámka k počtu účastníků: Několik zahraničních bylo v barvách ČR, Pobočka: Brno
3. doc. Martin Čadek, prof. Jan Slovák, prof. Vladimír Souček, doc. Jiří Varmuža: Winter School Geometry and Physics
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Srní, okr. Klatovy, Doba konání: 17. 1. - 24. 1. 2009, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 58, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 40, Celkový počet všech účastníků: 70, Počet všech aktivních účastníků: 58, Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 45, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 40, Pobočka: Brno
Sborník příspěvků publikován v časopise Archivum Mathematicum č. 4, r. 45 (2009)
4. P.Exner, J.Dittrich: 16th International Congress of Mathematical Physics
Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 3.8.-8.8.2009, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 145, Počet zahraničních příspěvků: 130, Celkový počet všech účastníků: 618, Počet všech aktivních účastníků: 145, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 538, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 15, WWW: http://www.icmp09.com, Pobočka: ČFS
5. prof.P.Kubeš, ČVUT FEL: 8th International Workshop and Summer School
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Kudowa Zdroj, Doba konání: 21.-25.9.2009, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 43, Počet zahraničních příspěvků: 29, Celkový počet všech účastníků: 68, Počet všech aktivních účastníků: 43, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 49, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 29, Pobočka: ČFS
6. Conference on Geometry: Theory and applications
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: 29/06/2009 - 02/07/2009, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 53, Počet zahraničních příspěvků: 47, Celkový počet všech účastníků: 80, Počet všech aktivních účastníků: 53, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 72, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 47, Pobočka: Plzeň
7. Novák, B., Hanzel,P.: Elementary Mathematics Education 09
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Tále, SR, Doba konání: 22.4. - 24.4.2009, Jazyky: český, slovenský, anglický, polský, Celkový počet příspěvků: 43, Počet slovenských příspěvků: 19, Počet zahraničních příspěvků: 8, Celkový počet všech účastníků: 65, Počet všech aktivních účastníků: 43, Počet všech slovenských účastníků: 28, Počet aktivních slovenských účastníků: 19, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 12, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 8
8. Doležalová, J.: Moderní matematické metody v inženýrství
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Dolní Lomná u jablunkova, Doba konání: 1.6.-3.6.2010, Jazyky: český, slovenský, polský, Celkový počet příspěvků: 51, Počet slovenských příspěvků: 4, Počet zahraničních příspěvků: 20, Celkový počet všech účastníků: 51, Počet všech aktivních účastníků: 51, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 14, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 14, WWW: http://jcmf.vsb.cz/3mi2009/index.php, Pobočka: Ostrava
9. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Srní, Doba konání: 23.-25. dubna 2009, Jazyky: český, anglický, Poznámka k jazykům: v angličtině vystupovali čeští doktorandi, Celkový počet příspěvků: 51, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 4, Celkový počet všech účastníků: 97, Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 5, Pobočka: Plzeň
Hlavním pracovním námětem bylo téma Moderní prostředky a metody výuky fyziky

Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský

1. 27. kolokvium o řízení osvojovacího procesu
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 147, Počet slovenských příspěvků: 59, Celkový počet všech účastníků: 171, Počet všech aktivních účastníků: 147, Počet všech slovenských účastníků: 63, Počet aktivních slovenských účastníků: 59, Pobočka: Brno
2. Stehlíková, N., Jančařík, A., Jirotková, D., Kaslová, M.: Dva dny s didaktikou matematiky
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 19.-20.2.2009, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 47, Počet slovenských příspěvků: 5, Celkový počet všech účastníků: 184, Počet všech aktivních účastníků: 57, Počet všech slovenských účastníků: 9, Počet aktivních slovenských účastníků: 5, WWW: http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?ClanekID=86&PorZobr=2&PolozkaID=-1, Pobočka: SUMA
3. Procházka František, Janeček František: Celostátní konference učitelů matematiky SOŠ a SOU
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Univerzita Pardubice, Doba konání: 16. - 18.9. 2009, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 12, Počet slovenských příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 150, Počet všech aktivních účastníků: 60, Počet všech slovenských účastníků: 4, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, WWW: http://suma.jcmf.cz, Pobočka: SUMA
4. 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: České Budějovice, Doba konání: 5. - 7. listopadu 2009, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 41, Počet slovenských příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 90, Počet všech aktivních účastníků: 39, Počet všech slovenských účastníků: 6, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 1, WWW: http://www.pf.jcu.cz/upvm, Pobočka: Budějovice
5. prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.: 50 let Fyzikální olympiády
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Doba konání: 17. – 19. 9. 2009, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 26, Počet slovenských příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků: 51, Počet všech aktivních účastníků: 24, Počet všech slovenských účastníků: 6, Počet aktivních slovenských účastníků: 6, Pobočka: Hradec
6. Jaroslav Zhouf: Ani jeden matematický talent nazmar
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, Doba konání: 16.-18.4.2009, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 21, Celkový počet všech účastníků: 73, Počet všech aktivních účastníků: 24, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, WWW: http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-1&ClanekID=42, Pobočka: SUMA
7. Novotná, J.: Česko-slovenská SVOČ 2009 v didaktice matematiky a informatiky
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Kostelec nad Černými lesy, Doba konání: 5.-6.6.2009, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 35, Počet slovenských příspěvků: 13, Celkový počet všech účastníků: 61, Počet všech aktivních účastníků: 37, Počet všech slovenských účastníků: 19, Počet aktivních slovenských účastníků: 12, WWW: http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=8&ClanekID=135, Pobočka: SUMA
8. Hana Lišková: Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Litomyšl, Doba konání: 15.10. - 17.10.2009, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 35, Počet slovenských příspěvků: 3, Poznámka k počtu příspěvků: z toho 10 příspěvků plenárních, Celkový počet všech účastníků: 109, Počet všech aktivních účastníků: 40, Počet všech slovenských účastníků: 4, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Pobočka: SUMA
Téma: Matematická a finanční gramotnost

9. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 25.-27. srpna 2009, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 53, Počet slovenských příspěvků: 1, Poznámka k počtu příspěvků: 3 příspěvky z 53 z Ameriky a Polska, Celkový počet všech účastníků: 150, Počet všech aktivních účastníků: 64, Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 3, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 3, Pobočka: FPS

Konference, kongres (50 a více účastníků) národní

1. Doc. RNDr. Šárka Hošková, PhD., doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc., PhDr. Pavlína Račková, PhD., RNDr. Radoslav Potůček, CSc: 6.konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 10. 9. 2009, Jazyky: český, slovenský, Počet příspěvků: 50, Poznámka k počtu příspěvků: 1 příspěvek byl zaslán a publikován ve sborníku od prof. Chusajnova (UA), Celkový počet všech účastníků: 78, Počet všech aktivních účastníků: 50, Počet všech slovenských účastníků: 27, Počet aktivních slovenských účastníků: 20, Pobočka: Brno
2. doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.: 11. konference vítězů matematických, fyzikálních, programátorských, … soutěží ve šk. r. 2008/9 v ČR
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec králové, Doba konání: 27. 11. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 11, Celkový počet všech účastníků: 60, Počet všech aktivních účastníků: 16
3. Hančl, J.: 15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ostrava, Doba konání: 30.1.2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 10, Celkový počet všech účastníků: 74, Počet všech aktivních účastníků: 30, WWW: http://prf.osu.cz/index.php?id=6374, Pobočka: Ostrava

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní

1. Zdeněk Stuchlík, Stanislav Hledík, Petr Slaný: RAGtime 11
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Ústav fyziky, Doba konání: 21. - 24.92009, Celkový počet příspěvků: 26, Počet zahraničních příspěvků: 13, Jazyky: anglický, Celkový počet všech účastníků: 40, Počet všech aktivních účastníků: 24, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 13, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 13, Pobočka: Opava
2. Calábek, P., Molnár, J., Švrček J.: MAKOS 2009 - podzimní škola péče o talenty
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Janské Lázně, Doba konání: 7. - 10.10.2009, Celkový počet příspěvků: 20, Počet zahraničních příspěvků: 4, Poznámka k počtu příspěvků: 1 polsky, 3 anglicky, Jazyky: český, polský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 39, Počet všech aktivních účastníků: 22, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 3, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: Olomouc
3. Chajda, I., Rachůnek, J.: Seminář z algebry a uspořádaných množin
Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2009, Celkový počet příspěvků: 15, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 22, Počet všech aktivních účastníků: 15, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: Olomouc
4. Krupková, O.; Krupka, D.: 14th International Summer School in Global Analysis and Mathematical Physics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 10.-14. srpna 2009, Celkový počet příspěvků: 2, Jazyky: anglický, Celkový počet všech účastníků: 40, Počet všech aktivních účastníků: 2, WWW: http://globanal.upol.cz/summer2009/index.html, Pobočka: Olomouc
Škola je primárně určena mladým vědeckým pracovníkům a doktorandům. Probíhá formou dvou paralelních systematických kurzů, vedených předními světovými odborníky. Mezinárodní význam této akce byl podtržen i skutečností, že byla zařazena mezi satelitní konference světového kongresu „XVI International Congress of Mathematical Physics“, který se konal o týden dříve v Praze. Školy se zúčastnilo téměř 40 účastníků ze 14 zemí – z USA, Kanady, Japonska, Francie, Itálie, Španělska, Německa, Nizozemí, Rumunska, Ruska, Rakouska, Ukrajiny, Slovenska a ČR. Programovému výboru, který pracoval ve složení prof. Krupka, prof. Krupková a prof. Saunders, se podařilo získat k přednáškám světově uznávané odborníky v matematické fyzice, profesora Marka J. Gotaye, ředitele Pacific Institute for the Mathematical Sciences, University of British Columbia, Vancouver, Kanada, a profesorku Yvette Kosmann-Schwarzbach z Centre de Mathématiques Laurent Schwartz, École Polytechnique, Palaiseau, Francie.
5. Trávníček, S., Švrček, J., Rachůnek, J.: Seminář z didaktiky matematiky a elementární matematiky
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2009, Celkový počet příspěvků: 8, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 15, Počet všech aktivních účastníků: 8, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Pobočka: Olomouc
6. mikes@inf.upol.cz: Seminář z diferenciální geometrie
Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2009, Celkový počet příspěvků: 17, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 20, Počet všech aktivních účastníků: 17, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: Olomouc
7. Staněk, S., Andres, J.: Seminář z diferenciálních rovnic
Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2009, Celkový počet příspěvků: 8, Počet slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 12, Počet všech aktivních účastníků: 8, Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Pobočka: Olomouc
8. Šolcová, A.: Slavnostní seminář a odhalení pamětní desky Johannu Radonovi
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Děčín, Doba konání: 27. 11. 2009, Celkový počet příspěvků: 3, Jazyky: český, německý, anglický, Celkový počet všech účastníků: 46, Počet všech aktivních účastníků: 12, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 5, Pobočka: Praha

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) česko-slovenský

1. J.Dolejší, A.valkárová: Symposium k 100.výročí narození V.Votruby
Podíl: vedlejší, Význam: nízký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 17.12.2009, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 14, Počet slovenských příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 50, Počet všech aktivních účastníků: 14, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, WWW: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/votruba2009/Votruba.htm, Pobočka: ČFS
2. Jak učím fyziku?
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Vlachovice, Doba konání: 14.-17. října 2009, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 26, Počet slovenských příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 48, Počet všech aktivních účastníků: 27, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Pobočka: FPS
3. J. Bečvář, M. Bečvářová a I. Saxl: 30. konference Historie matematiky
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Jevíčko, Doba konání: 21. až 25. srpna 2009, Jazyky: český
4. J. Bečvář, M. Bečvářová, D. Hrubý a I. Saxl: IX. seminář z Historie matematiky pro vyučující na středních školách
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Jevíčko, Doba konání: 17. až 20. srpna 2009, Jazyky: český, slovenský, Pobočka: SUMA
5. Věra Olšáková: V.Letní škola s didaktikou matematiky
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Uh.Hradiště, Doba konání: 20.8. - 22.8.2009, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 13, Počet slovenských příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 41, Počet všech aktivních účastníků: 13, Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Poznámka k počtu účastníků: 41, Pobočka: SUMA

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní

1. J.Dittrich: 8.setkání matematických fyziků,
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: nízký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 17.-18.4.2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 8, Celkový počet všech účastníků: 12, Počet všech aktivních účastníků: 8, Pobočka: ČFS
2. J.Černohorský: Akademické fórum
Počet výstupů: 8, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Praha, Doba konání: celoročně, Jazyky: český, Počet příspěvků: 30, Poznámka k počtu příspěvků: na každém fóru kolem 3-5, Celkový počet všech účastníků: 120, Počet všech aktivních účastníků: 65, Poznámka k počtu účastníků: počet na všech fórech, Pobočka: ČFS
3. prof. RNDr. František Kuřina, CSc.: Od umění vidět k vážným matematickým otázkám
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec králové, UHK, Doba konání: 25. 6. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Poznámka k počtu příspěvků: 5 diskusních, Celkový počet všech účastníků: 25, Počet všech aktivních účastníků: 6, Pobočka: Hradec
4. 17. matematická konference studentů VŠTEZ
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lázně Bohdaneč, Doba konání: 15.-17.6.2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 16, Celkový počet všech účastníků: 20, Počet všech aktivních účastníků: 16, WWW: http://mat/komisevstez/17sk/
5. Jaroslav Zhouf, Milan Hejný: Didakticko-matematický seminář PedF UK Praha
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha PedF UK, Doba konání: celoročně, Jazyky: český, slovenský, anglický, ruský, Počet příspěvků: 17, Celkový počet všech účastníků: 40, Počet všech aktivních účastníků: 17, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 6, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 6, WWW: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=80&PorZobr=5&PolozkaID=86, Pobočka: Praha
6. Stopenová, A., Uhlířová, M.: Didaktický seminář
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků: 19, Pobočka: Olomouc
7. Didaktický seminář Katedry matematiky PdF UP Olomouc
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Jazyky: český, Počet příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků: 110, Počet všech aktivních účastníků: 6, Pobočka: Olomouc
8. Hrubý, D.: IX. seminář z historie matematiky pro vyučující matematiky na středních školách ČR
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Jevíčko, Doba konání: 17. - 20. 8. 2009, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 42, Počet všech aktivních účastníků: 10, WWW: http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/, Pobočka: KVU
9. PaedDr. RNDr. Pavel Trojovský, Ph.D.: Matematicko-didaktický seminář
Počet výstupů: 5, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Doba konání: zimní semestr 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 5, Poznámka k počtu příspěvků: 5 hlavních příspěvků + diskuse, Celkový počet všech účastníků: 75, Počet všech aktivních účastníků: 5, Pobočka: Hradec
Jednotliví hlavní autoři výstupů: RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.
Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D., Doc. PhDr. Marta Volfová, CSc.
RNDr. Michal Čihák, Ph.D., Doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
10. Herrmann, L. , Fischer, A.: Matematika na vysokých školách VIII - mechanika tekutin
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Herbertov, Doba konání: 31.8.-2.9.2010, Jazyky: český, Počet příspěvků: 22, Celkový počet všech účastníků: 31, Počet všech aktivních účastníků: 22, Pobočka: Praha
11. Prof. RNDr. František Kuřina, CSc.: Pedagogika konkrétního aneb Liping Ma dává lekci didaktice
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec králové, UHK, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Poznámka k počtu příspěvků: 6 diskusních, Celkový počet všech účastníků: 27, Počet všech aktivních účastníků: 7, Pobočka: Hradec
12. Eva Hejnová: Práce s interaktivní tabulí ACTIVboard pro začátečníky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 3.12.2009, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 15, Pobočka: Ústí
13. Martins Kekule: Proč a jak vyučovat grafům ve fyzice
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 2.12.2009, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 15, Pobočka: Ústí
14. Jiří Cihlář, Pavla Hofmanová: Seminář pro řešitele MO
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 3.11.2009, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 60, Pobočka: Ústí
15. Seminář pro řešitele MO a FO
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 105, Počet všech aktivních účastníků: 105, Pobočka: Plzeň
16. TALENT 2009
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Trhanov, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 33, Počet všech aktivních účastníků: 33
17. Pavla Hofmanová, Jiří Cihlář: Úlohy matematických soutěží
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 6.10.2009, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 27, Pobočka: Ústí
18. Pavla Hofmanová: Víkendový matematický seminář
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Sloup v Čechách, Doba konání: 16.-18.10.2009, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 48, Pobočka: Ústí

• Pořádané akce

Výstava

1. Prof. RNDr. František Kuřina, CSc.: Dívám se a vidím … Výstava fotografií
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Doba konání: 25. 6. – 28. 8. 2009, Počet návštěvníků: 60, Poznámka k počtu návštěvníků: 60 na vernisáži, Pobočka: Hradec

Exkurze

1. Gráf, T.: Hvězdárna a planetárium v Ostravě
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: nízký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ostrava, Doba konání: 10.12.2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 20, Pobočka: Ostrava
Exkurze spojená s přednáškou
2. Robová, J.; Žák, V.: Exkurze Leksellův gama nůž
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: nízký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 23. 6. 2009, Počet účastníků: 15, Pobočka: Střed

Přednáška

1. Tomáš Denkstein: Třecí a odporové síly
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústí nad Labem, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Ústí
2. Štefan Porubský: Dokonalá čísla
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 23. 2. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Pobočka: Brno
3. Radka Smýkalová: Ptolemaiovy výpočty
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 9. 3. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 42, Pobočka: Brno
4. Slavínská, D., Křivka, I.: Setkání členů fyzikálního oddělení pražské pobočky JČMF v roce 2009
Počet výstupů: 5, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: MFF UK Praha 2, Ke Karlovu 3, Doba konání: středy, 17:30, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Poznámka k počtu příspěvků: na každém Setkání, Počet návštěvníků: 45, Poznámka k počtu návštěvníků: průměrná účast na každém Setkání, WWW: http://www.jcmf.cz/_bboard.html, Pobočka: Praha

22. Setkání (4.3.2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, Dr. Milan Orlita (FZÚ AV ČR a MFF UK t.č. působící v National High Magnetic Field Laboratory, CNRS, ve Francii): Diracovy fermiony v grafenu: Relativita ve fyzice pevných látek

23. Setkání (1. 4. 2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, Dr. David Kubizňák ( University of Cambridge, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics UK): O vícerozměrných černých dírách a jejich astrofyzikálních tetičkách

24. Setkání (14. 10. 2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, Ing. Jiří Martan, PhD z Katedry fyziky Západočeské univerzity v Plzni: Tepelné procesy vybuzené nanosekundovým pulzním laserem a tepelné vlastnosti tenkých vrstev

25. Setkání (11. 11. 2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, RNDr. František Němec, PhD, Ústav fyziky atmosféry AV ČR: Elektromagnetické vlny pozorované družicí DEMETER: umožní nám předvídat zemětřesení?

26. Setkání předvánoční na počest Světového roku astronomie (9. 12. 2009), RNDr. Michael Prouza Ph.D.z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,: Zlatý věk kosmologie


22. Setkání (4.3.2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, Dr. Milan Orlita (FZÚ AV ČR a MFF UK t.č. působící v National High Magnetic Field Laboratory, CNRS, ve Francii): Diracovy fermiony v grafenu: Relativita ve fyzice pevných látek

23. Setkání (1. 4. 2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, Dr. David Kubizňák ( University of Cambridge, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics UK): O vícerozměrných černých dírách a jejich astrofyzikálních tetičkách

24. Setkání (14. 10. 2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, Ing. Jiří Martan, PhD z Katedry fyziky Západočeské univerzity v Plzni: Tepelné procesy vybuzené nanosekundovým pulzním laserem a tepelné vlastnosti tenkých vrstev

25. Setkání (11. 11. 2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, RNDr. František Němec, PhD, Ústav fyziky atmosféry AV ČR: Elektromagnetické vlny pozorované družicí DEMETER: umožní nám předvídat zemětřesení?

26. Setkání předvánoční na počest Světového roku astronomie (9. 12. 2009), RNDr. Michael Prouza Ph.D.z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,: Zlatý věk kosmologie

22. Setkání (4.3.2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, Dr. Milan Orlita (FZÚ AV ČR a MFF UK t.č. působící v National High Magnetic Field Laboratory, CNRS, ve Francii): Diracovy fermiony v grafenu: Relativita ve fyzice pevných látek

23. Setkání (1. 4. 2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, Dr. David Kubizňák ( University of Cambridge, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics UK): O vícerozměrných černých dírách a jejich astrofyzikálních tetičkách

24. Setkání (14. 10. 2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, Ing. Jiří Martan, PhD z Katedry fyziky Západočeské univerzity v Plzni: Tepelné procesy vybuzené nanosekundovým pulzním laserem a tepelné vlastnosti tenkých vrstev

25. Setkání (11. 11. 2009) na počest laureátů soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2008, RNDr. František Němec, PhD, Ústav fyziky atmosféry AV ČR: Elektromagnetické vlny pozorované družicí DEMETER: umožní nám předvídat zemětřesení?

26. Setkání předvánoční na počest Světového roku astronomie (9. 12. 2009), RNDr. Michael Prouza Ph.D.z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,: Zlatý věk kosmologie5. Helena Durnová: Matematikové u matematických strojů
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 23. 3. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Pobočka: Brno
6. Bedřich Půža: 110 let od narození Otakara Borůvky
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 11. 5. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Pobočka: Brno
7. Boček L.: 17. setkání učitelů matematiky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: jen pro členy společnosti, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: gymnázium Jihlava, Doba konání: 29.4.2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 24, Poznámka k počtu návštěvníků: učitelé z kraje Vysočina, Pobočka: Jihlava
Tradiční každoroční setkávání učitelů M základních a středních škol. Kromě přednášky se diskutuje o přijímacím řízení na střední školy a rozsahu látky pro přijímací zkoušky na střední školy.
8. Mgr. Jiří Pecl: Analytické výpočty trojúhelníků
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 2. 3. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 19, Pobočka: Brno
9. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. Ph.D. - přednášející: Biofyzika
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Gymnázium Bruntál, Doba konání: listopad 2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Opava
10. Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D.: Bolyaiův dodatek o absolutně platném učení o prostoru
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 7. 10. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 18, Pobočka: Brno
11. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.: Co nového ve fyzice
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 14. 5. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 9, Pobočka: Střed
12. Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. - přednášející: Černé díry v astrofyzice
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Mendelovo gymnázium Opava, Doba konání: prosinec 2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Opava
13. František Morkes: České školství ve 20. století
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 6. 4. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 64, Pobočka: Brno
14. PhDr. Alena Šarounová, CSc.: Deformace roviny
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 8. 4. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Brno
15. Tomáš Denkstein: Derivace ve fyzice
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 14.12.2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Ústí
16. Diferenciální a integrální počet ve fyzice
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 18.12.2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Ústí
17. Doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D.: Diferenciální rovnice s odkloněným argumentem
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 14. 10. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 19, Pobočka: Brno
18. RNDr. Růžena Blažková, CSc.: Dyskalkulie a další poruchy učení z hlediska studentů středních škol
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 30. 3. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 24, Pobočka: Brno
19. Dr. Hayo Siemsen: E. Mach and teaching geometry
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 11. 11. 2009, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 21, Pobočka: Brno
20. Hana Vymazalová: Egyptská matematika
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 23. 11. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 41, Pobočka: Brno
21. Prof. RNDr. Josef Krob, CSc., Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.: Encyklopedie času
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 5. 11. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Brno
22. Extrémy funkcí v krajních bodech intervalů
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 4. 5. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 14, Pobočka: Brno
23. Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.: Galileo Galilei po 400 letech
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 5. 3. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Brno
24. Petra Surynková: Geometrie a architektura
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 7. 12. 2010, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 25, Pobočka: Brno
25. Alena šarounová: Geometrie kleneb
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 27. 4. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 35, Pobočka: Brno
26. Mgr. Marie Stuchlíková, RNDr. Miloslav Malec: Gymnaziální matematika: od přijímacích zkoušek k maturitě
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 18. 5. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 13, Pobočka: Brno
27. Jitka Farská: Hrajeme si ve fyzice
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 29.4.2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Ústí
28. Mgr. Jana Borkovcová: Hraní si v matematice na 2. stupni ZŠ
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 18. 3. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 17, Pobočka: Brno
29. Doc. RNDr. Pavol Híc, CSc.: Integrálne grafy a integrálne stromy
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 6. 5. 2009, Jazyky: slovenský, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 22, Pobočka: Brno
30. RNDr. Bohuslav Švejda, CSc.: Jaderné perspektivy české energetiky
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 2. 4. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 28, Pobočka: Brno
31. Mgr. Radim Filip, Ph. D. - přednášející: Jak ovládnout šum světla
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Doba konání: říjen 2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 14, Pobočka: Opava
32. Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.: Jak žáci (ne)řešili jednu úlohu matematické olympiády
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 16. 2. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 17, Pobočka: Brno
33. Henzl, C.: Jakub Hron Metánovský a jeho práce z oboru fyziky, geometrie a astronomie
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: nízký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ostrava, Doba konání: 21.5.2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 31, Pobočka: Ostrava
přednáška na členské schůzi
34. Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Jaký je vesmír? (Temná hmota a temná energie)
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 14. 5. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 41, Pobočka: Brno
35. Trna, j.: Jednoduché experimenty v učebních úlohách
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Olomouc, Doba konání: 18.3.2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 40, Pobočka: Olomouc
36. RNDr. Irena Dvořáková: K čemu je ve svíčce knot?
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 10. 9. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 10, Pobočka: Střed
37. Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.: Kulečníkový problém
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 14. 5. 2009, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 9, Pobočka: Střed
38. Pavel Cejnar: Kvantový chaos
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 16.12.2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Ústí
39. prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.: Matematika ve službách sluneční fyziky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Ústí nad Labem, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Ústí
40. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph. D. - přednášející: Mezinárodní kosmická stanice
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Gymnázium Bruntál, Doba konání: listopad 2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 55, Pobočka: Opava
41. Koudela Libor: Modelování přenosů energie ve fotosyntetických systémech
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Univerzita Pardubice, Doba konání: 23.4.2009, Počet příspěvků: 1, Poznámka k počtu příspěvků: Mgr. David Zapletal, Univerzita Pardubice, Počet návštěvníků: 25, Pobočka: Pardubice
42. Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.: Náš Glok a matematika
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 10. 9. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 10, Pobočka: Střed
43. Koudela Libor: Nekonečné řady: L. Euler a basilejský problém
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Univerzita Pardubice, Doba konání: 26.3.2009, Počet příspěvků: 1, Poznámka k počtu příspěvků: Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., MFF UK Praha, Počet návštěvníků: 35, Pobočka: Pardubice
44. Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.: Nerovnosti-koření i rozvoj matematiky
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 1. 4. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 26, Pobočka: Brno
45. Jiří Rákosník: Nicolas Bourbaki
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 26. 10. 2010, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 39, Pobočka: Brno
46. Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.: O obsahu starých knih, které ovlivnily matematiku
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 27. 5. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 35, Pobočka: Brno
47. Jaroslav Hora: O šifrách a šifrování
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 12. 10. 2010, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 45, Pobočka: Brno
48. Koudela Libor: Papírová geometrie
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Univerzita Pardubice, Doba konání: 29. 10.2009, Počet příspěvků: 1, Poznámka k počtu příspěvků: Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., Západočeská univerzita Plzeň, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Pardubice
49. RNDr. Dag Hrubý: Písemné práce z gymnaziálního předmětu matematika
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 16. 3. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 26, Pobočka: Brno
50. Plazma
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Gymnázium Bruntál, Doba konání: listopad 2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 55, Pobočka: Opava
51. Dušan Novotný: Pohyb hmotného bodu a těles
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 25.11.2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Ústí
52. Jiří Králík: Popis mechanického pohybu
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 2.12.2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Ústí
53. Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.: Přítel Bohumila Hrabala v kerském polesí
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 29. 4. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 29, Pobočka: Brno
54. RNDr. Petr Slaný, Ph.D. - přednášející: Rozpínání vesmíru
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Doba konání: prosinec 2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Opava
55. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.: Různé pohledy na jednu planimetrickou úlohu
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 20. 4. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 21, Pobočka: Brno
56. Mgr. Martin Vojík - přednášející: Struktura a1rópí vertexu a rozpad leptonu tau na 3 pí +nítau
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Doba konání: říjen 2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 15, Pobočka: Opava
57. Jozef Hanč: Súčasné moderné prístupy
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ustí nad Labem, Doba konání: 14.1.2009, Jazyky: český, slovenský, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Ústí
58. Prof. Fernando de Felice: The Role of Time in Cosmic Puzzles
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: brno, Doba konání: 5. 2. 2009, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 29, Pobočka: Brno
59. Mgr. Michal Bulant, PhD.: Úlohy domácího kola matem. olympiády kat. A, 1. část
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 15. 10. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 15, Pobočka: Brno
60. Mgr. Michal Bulant, PhD.: Úlohy domácího kola matem. olympiády kat. A, 2. část
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 19. 10. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 18, Pobočka: Brno
61. RNDr. Veronika Svobodová, PhD.: Úlohy domácího kola matem. olympiády kat. A, 2. část
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 14. 12. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 14, Pobočka: Brno
62. Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.: Úlohy domácího kola matem. olympiády kat. B, 1. část
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 2. 11. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 21, Pobočka: Brno
63. Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.: Úlohy domácího kola matem. olympiády kat. B, 2. část
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 9. 11. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 25, Pobočka: Brno
64. RNDr. Veronika Svobodová: Úlohy domácího kola matem. olympiády kat. C, 1. část
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 30. 11. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 22, Pobočka: Brno
65. Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. - přednášející: Umění řešit matematické problémy
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Mendelovo gymnázium Opava, Doba konání: září 2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 35, Pobočka: Opava
66. RNDr. Karel Lepka, Dr.: Václav Šimerka - kněz, učitel, vědec
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 25. 11. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 20, Pobočka: Brno
67. Dalibor Sedlák: Vrhy v tíhovém poli
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 15.12.2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Ústí
68. Schäfer, J.: Vybrané příklady úpravy povrchu plazmatem, diagnostika a aplikace
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Olomouc, Doba konání: 14.4.2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30, Pobočka: Olomouc
69. Doc. RNDr. Leo Boček, CSc.: Význačné body v trojúhelníku
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 10. 9. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 10, Pobočka: Střed
70. Prof. RNDr. Jiří Chýla, CSc. - přednášející: Vztah fyziky elementárních částic a astrofyziky a kosmologie
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Doba konání: květen 2009, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 18, Pobočka: Opava
71. Ing. Petr Kundrát, Ph.D.: Základní model letecké dynamiky: řízení a simulace
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 9. 12. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 18, Pobočka: Brno
72. Ondřej Přibyla: Změny klimatu
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Brno, Doba konání: 8. 10. 2009, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 33, Pobočka: Brno

Kurz, školení

1. prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.: Soustředění pro Mezinárodní fyzikální olympiádu v Mexiku
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Doba konání: 8. – 17. června 2009, Jazyky: český, slovenský, Počet účastníků: 16, Poznámka k počtu účastníků: Část přípravy v Hradci Králové proběhla společně se slovenským družstvem v počtu 9., Pobočka: Hradec
2. prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.: Úvodní soustředění pro Mezinárodní fyzikální olympiádu
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Doba konání: 8. – 10. dubna 2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 10, Pobočka: Hradec
3. prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.: Celostátní soustředění Fyzikální olympiády
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Táňa, Pec p. Sn.,, Doba konání: 5. – 18. září 2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 25, Pobočka: Hradec
4. Vaněk, V. ; Śvrček, J.;: Celostátní soustředění Matematické olympiády v kategorii A
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Janské Lázně, Doba konání: září 2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 26, Pobočka: Ostrava
týdenní akce pro účastníky ústředního kola MO z nematuritních ročníků
5. Hrubý, D.; Švrček, J.; Šimša J.: Celostátní soustředění Matematické olympiády v kategoriích B a C
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Jevíčko, Doba konání: červen 2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 40, Pobočka: Pardubice
10denní akce pro 4 nejlepší řeššitele z každého kraje
6. Doležalová, J., Otipka, P.: Letní soustředění z matematiky a fyziky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Dolní Lomná u Jablunkova, Doba konání: 1.7.-7.7.2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 29, WWW: http://jcmf.vsb.cz/mo/MOFOstranky/, Pobočka: Ostrava
Tradiční soustředění pro zájemce o matematiku a fyziku ze středních škol a víceletých gymnázií, výuka 4 hodiny denně, navíc soutěže, sport, hry
7. Pavel Borovička: PASCO
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústí nad Labem, Doba konání: 18.3.2009, Jazyky: český, Pobočka: Ústí
8. Horáková, R.: Soustředění nejlepších řešitelů Koperníkova korespondenčního semináře
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: nízký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Bílovec, Doba konání: 9.3.13.3.2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 20, Pobočka: Ostrava
9. Soustředění pro Mezinárodní matematickou olympiádu v Německu
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Kostelec nad Černými lesy, Doba konání: duben 2009, Jazyky: český, Poznámka k počtu účastníků: 12, Pobočka: Střed
10. XI. Letní sklola učitelů matematiky a fyziky Varnsdorf 2009
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Varnsdorf, Doba konání: 22.-25.8.2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 18, Pobočka: Ústí

Akce pro školy

1. J.Kříž: Hrajme si i hlavou
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Hradec Králové, Doba konání: 18.-20.6.2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 1700, WWW: http://www.hrajme-si-i-hlavou.cz, Pobočka: ČFS
2. A.Valkárová: Svět nejmenších vzdáleností
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Praha, Doba konání: 27.10.2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 45, Pobočka: ČFS
3. Den s fyzikou
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Plzeň, Doba konání: 28/05/2009, Jazyky: český, Pobočka: Praha
4. Švrček, J., Calábek, P., Trávníček, S.: Besedy pro řešitele Matematické olympiády kat. A, B, C
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 100, Pobočka: Olomouc
5. Mladý Sisyfos - cyklus přednášek
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český, Pobočka: Plzeň
6. Richterek, L.: Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády kategorie A
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 14, WWW: http://fo.upol.cz, Pobočka: Olomouc
7. Ryška K: Semináře pro řešitele Fyzikální olympiády kategorií A,B,C,D
Počet výstupů: 8, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Gymnázium Jihlava, Doba konání: jaro, podzim, Jazyky: český, Počet účastníků: 193, Poznámka k počtu účastníků: kat. A - 33, Kat. B - 39, Kat. C - 39, Kat. D - 82, Pobočka: Jihlava
Kat. A 19+14
Kat. B 21+18
Kat. C 18+21
Kat. D 28+54
8. Švrček J., Beneš J.: Semináře pro řešitele Matematické olympiády kategorií A,B,C
Počet výstupů: 6, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: gymnázium Jihlava, Doba konání: jaro, podzim, Jazyky: český, Počet účastníků: 220, Poznámka k počtu účastníků: studenti řešící MO, Pobočka: Jihlava
První semináře pro každou kategorii jsou na podzim po zadání příkladů domácího kola.
Druhé jsou na jaro před krajským kolem.

Soutěž

1. J.Dolejší: Soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Praha, Doba konání: 8.12.2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 60, WWW: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka.htm, Pobočka: ČFS
2. Kuncová Božena: MATES
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Gymnázium Polička, Doba konání: 4.1.2009 - 20.12.2009, Počet účastníků: 30, Pobočka: Pardubice
Korespondenční seminář pro žáky Gymnázia Polička
3. Lišková Hana: Matýsek
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: okres Svitavy, Doba konání: 4.1.2009 - 20.12.2009, Počet účastníků: 70, Pobočka: Pardubice
Korespondenční seminář pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ
4. Beneš J. , Ryška K.: Krajská kola MO,FO
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo konání: Kraj Vysočina, Doba konání: krajská a okresní kola MO,FO, Jazyky: český, Poznámka k počtu účastníků: úspěšní řešitelé 1. kola, Pobočka: Jihlava
Odborná práce hlavně při hodnocení soutěžních úloh zajišťují KK MO a KK FO.
Předsedové krajských komisí jsou členové naší pobočky Beneš J. a Ryška K.
5. Hančl, J:: 19. ročník mezinárodní matematické soutěže o cenu Vojtěcha Jarníka.
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Ostrava, Doba konání: 31.3.-2.4. 2009, Jazyky: anglický, Počet účastníků: 200, WWW: http://vjimc.osu.cz/index.php?page=home, Pobočka: Ostrava
mezinárodní soutěž vysokoškoláků z 25 evropských vysokých škol
6. Klubal, L.: 7. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Ostrava, Doba konání: 22.10.2009, Jazyky: český, slovenský, polský, Počet účastníků: 240, Pobočka: Ostrava
Soutěž pro středoškoláky z České republiky, Slovenska a Polska
7. Kubíček, A: Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ - 17. ročník
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: 23 soutěžních středisek, Doba konání: 27. března 2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 1681, Poznámka k počtu účastníků: celostátní kolo je výběrové - škola může vyslat pouze 2 soutěžící v dané kategorii, WWW: http://www.oavm.cz/cms
8. Korespondenční seminář
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Jazyky: český, Počet účastníků: 30, Pobočka: Plzeň
9. Jaroslav Zhouf: Korespondenční seminář Pikomat
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: celoročně, Jazyky: český, Počet účastníků: 50, WWW: http://www.pikomat.unas.cz/, Pobočka: Praha
10. Josef Molnár: Matematický klokan
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Evropa, Asie, Amerika, Doba konání: 19.3.2009, Jazyky: český, Poznámka k jazykům: a další jazyky - 41 účastnických zemí, Počet účastníků: 304970, Poznámka k počtu účastníků: 304970 v ČR, celkem přibližně 5 milionů účastníků, WWW: http://matematickyklokan.net ; http://www.math-ksf.org, Pobočka: Olomouc
11. členové JČMF, učitelé ZŠ - organizují okresní kola: Okresní kolo matematické olympiády, kategorie Z5, Z6, Z7, Z8, Z9
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, Pobočka: Opava
12. Lišková Hana, Rezek: Pikomat
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Počet účastníků: 25, Pobočka: Pardubice
Korespondenční seminář pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ okresu Svitavy
13. Hátle, J., Molnár, J.: Přírodovědný klokan
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 15. 11. 2009, Jazyky: český, Poznámka k jazykům: a další jazyky - 41 účastnických zemí, Počet účastníků: 40735, Poznámka k počtu účastníků: 309 631 v ČR, celkem přibližně 5 milionů účastníků, WWW: http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan, Pobočka: Olomouc
14. Minář Jaroslav: Regionální kolo matematické soutěže pro žáky SOŠ, SOU a ISŠ
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: SOŠ a SOU automobilní Ústí nad Orlicí, Doba konání: 17.3.2009, Počet účastníků: 260, Pobočka: Pardubice
15. prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.: Soutěž diplomových prací z fyziky pedagogických fakult v ČR
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové, UHK, Doba konání: 19. června 2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 18, Poznámka k počtu účastníků: počet včetně 6 členů komise, Pobočka: FPS
Dotováno ze státního rozpočtu vědeckým společnostem pro rok 2009 (65,8 %) a rozpočtu FPS JČMF (34,2 %)
16. Ústřední kolo MO - kategorie A a P
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: 23/03/2009–28/03/2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 80, Pobočka: Plzeň

Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům

1. Stříbrná medaile ČFS pro J.Niederle
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: květen 2009, Pobočka: ČFS
2. PRAEMIUM BOHEMIAE 2008 – 2009
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Zámek Sychrov, Doba konání: 4. 12. 2009, Pobočka: Hradec
Udílení prestižních cen studentům - úspěšným řešitelům mezinárodních přírodovědných olympiád ve fyzice, matematice, programování, chemii a biologii Nadací B.J. Horáčka Českému ráji. Celkem 32 cen v hodnotě 470 tisíc Kč.

Ostatní akce

1. Šolcová, A.: Keplerovo muzeum v Praze
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Praha 1, Karlova 4, Doba konání: 25.8. 2009 - dosud, Jazyky: český, anglický, Počet účastníků: 300, Pobočka: Praha
otevření muzea ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Českou astronomickou společností
2. Pavla Hofmanová, Jiří Cihlář, Robert Seifert, Lenka Součková: Letní škola matematiky, fyziky a informatiky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Místo konání: Varnsdorf, Doba konání: 6.-12.7.2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 35, Pobočka: Ústí
3. Švrček, J.: Soustředění nejlepších řešitelů MO kat. A
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Janské Lázně, Doba konání: září 2009, Jazyky: český, Počet účastníků: 25, Pobočka: Olomouc
4. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Cheb, Doba konání: červen 2009, Pobočka: Plzeň

• Projekty

Projekty RVS

1. J.Dolejší, MFFUK: Sotěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, WWW: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka.htm, Pobočka: ČFS
2. Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.: Soutěž studentů učitelství fyziky ve vědecké a odborné činnosti v didaktice fyziky
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, Pobočka: FPS
Dotováno ze státního rozpočtu vědeckým společnostem pro rok 2009 (65,8 %) a rozpočtu FPS JČMF (34,2 %)

• Mezinárodní aktivity

Kolektivní členství v mezinárodních společnostech

1. Evropská fyzikální společnost EPS
WWW: http://www.eps.org, Pobočka: ČFS

Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost)

1. Kangourou sans frontieres
WWW: http://www.math-ksf.org, Pobočka: Olomouc

Účast na mezinárodních akcích (za společnost)

1. Zasedání rady Evropské fyzikální společnosti
Místo konání: Bad Honnef, Doba konání: 27.-28.3.2009, Pobočka: ČFS
zasedání se zúčastnili za ČFS J.Nadrchal a A.Valkárová
2. Zasedání Německé fyzikální společnosti (DPG)
Místo konání: Hamburg, Pobočka: ČFS
zasedání se zúčastnila A.Valkárová
3. Zasedání Polské fyzikální společnosti
Místo konání: Krakow, Doba konání: 6.-11.9.2009, Pobočka: ČFS
Zasedání se zúčastnil J.Dittrich
==> Celkový počet výstupů: 227 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá:
Zprávu vygeneroval: spol14 - 17.10.2011 8:14:08