Matematická oborová medaile JČMF za rok 2019

Matematická oborová medaile Jednoty českých matematiků a fyziků za rok 2019 byla výborem České matematické společnosti udělena prof. Jiřímu Andělovi, prof. Karlovi Kozlovi a prof. Patricku Penelovi.

Prof. Jiří Anděl (*1939) je významnou postavou české matematiky a statistiky. Jeho profesní život je spjat s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, kterou absolvoval v roce 1961, obhájil zde svoji kandidátskou práci v roce 1965, stal se docentem v roce 1977 a profesorem v roce 1986. Jeho vědecká činnost se týká zejména modelování časových řad, publikoval více než 90 vědeckých prací a 7 knih. Jeho přehledová kniha Matematická statistika (první vydání z roku 1978) se stala základním textem pro výuku statistiky na českých vysokých školách. Publikoval i mnohé populárně-naučné knihy a texty, které přibližují čtivým způsobem krásy a paradoxy matematické statistiky a pravděpodobnosti. Zajímavý rozhovor s prof. Andělem z roku 2014 naleznete na stránkách České statistické společnosti.


Prof. Karel Kozel (*1939) je významným odborníkem v oblasti aplikované a numerické matematiky. V roce 1960 vystudoval Vysokou školu pedagogickou. Po krátkém působení na gymnáziu v Sedlčanech přešel na katedru matematiky fakulty strojní ČVUT, kde se habilitoval v roce 1988 a stal se profesorem v roce 1991. Jeho vědecká činnost byla zaměřena na matematické modely proudění a numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, publikoval přes 500 prací a výzkumných zpráv. Jeho odborná činnost je úzce spjata i s průmyslovým výzkumem (Škoda Plzeň, Škoda Auto, VZLÚ Letňany, atd.).Prof. Patrick Penel (*1948) je francouzský matematik, který svoji odbornou činnost soustředil na kvalitativní teorii matematických modelů v mechanice tekutin. V roce 1972 obhájil dizertační práci na Univerzitě Paris XI-Orsay. Poté působil jako profesor na univerzitách Paris XI, Paris XIII, Toulon-Var a externě na univerzitách v Aix-Marseille a na Madagaskaru. Jeho vědecké zkoumání bylo úzce spjato s českými matematiky (přes 40 společných článků s A. Novotným, J. Neustupou, Š. Nečasovou ad.). Stal se spoluzakladatelem série česko-francouzských konferencí o matematické analýze mechaniky tekutin. Významně se zasadil na francouzském Ministerstvu školství o zřízení místa hostujícího profesora na Universitě Toulon - Var pro pozvané vědce z České republiky pracující jak v teoretické, tak i aplikované sféře na problematice mechaniky tekutin. Tímto krokem tak významně podpořil naši vědu v době, kdy jsme se začali po roce 1989 otevírat světu a pomohl nejen ke spolupráci s francouzskými vědci, ale také s vědci jiných zemí.

Historický seznam laureátů Oborové matematické medaile se nachází ZDE.

Foto prof. Anděla je publikováno s laskavým svolením ČSÚ Praha a časopisu Statistika a My.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz