You are here

Didaktický seminář: Výuka geometrie v rovině v prostoru

Seminář povede RNDr. Petra Surynková, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Unverzity Karlovy.

Geometrie bývá pro studenty středních i vysokých škol velmi obtížná. Studenti mají problémy s prostorovou představivostí, nedokážou se orientovat v geometrické úloze ať už v rovině či v prostoru, mají problémy s řešením praktických geometrických úloh. Při řešení prostorových úloh je pro studenty obtížné správně zakreslit prostorovou situaci na papír a vyjádřit vztahy mezi známými a hledanými údaji. Zaměříme se proto na úlohy zobrazování prostoru do roviny a zdůrazníme také souvislost s výtvarným uměním a fotografií.

Při studiu geometrie je důležité neustále procvičovat a zdokonalovat prostorovou představivost. Do jisté míry může ke zlepšení pochopení geometrických úloh přispět i vhodný geometrický software – např. GeoGebra. Při výuce geometrie je rovněž důležitá motivace. Ukážeme si proto, kde všude je možné vidět praktické aplikace geometrie.

Místo konání: 
Budova "S" Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, Hradecká ul. 1285, učebna v přízemí budovy "S" bude upřesněna.
Datum konání: 
12. February 2020 - 15:30
AttachmentSize
Image icon Surynkova_plakat20_obrazovky.jpg790.25 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz