Granty S. V. Kovalevské a Mezinárodní matematický kongres

Druhá aktualizace 20. 8. 2021

6. - 14. července 2022 proběhne Mezinárodní matematický kongres v Petrohradě. Organizátoři nabízejí granty na podporu účasti mladých matematiků z rozvinutých zemí s názvem Kovalevskaya Grants. Nositelé grantu nebudou platit účastnický poplatek a budou mít hrazeny náklady na ubytování, stravu a bude jim umožněn bezvízový vstup do Ruské federace. Pouze cestovní náklady bude hradit jejich domovská instituce.

Český komitét pro matematiku, jako místní partner organizátorů kongresu, vybere příjemce grantu z řad českých kandidátů. Veškeré detaily k žádosti, kterou je třeba podat do 30. září 2021, naleznete na stránce komitétu.

Komentář z 21. 6. 2021

Pro úplnost upozorňujeme na to, že vzhledem k pronásledování a věznění nezávislých osobností v Rusku, včetně několika známých matematiků, vnímá část mezinárodní matematické komunity účast na ICM 2022 v Petrohradě jako problém.

Znepokojení mezi matematiky vyvolává zejména osud studenta Moskevské státní univerzity Azata Miftakhova. Dne 16. června 2021 byl uspořádán Den za Azata Miftakhova mj. za účasti nositelů Fieldsovy medaile Cédrica Villaniho a Petera Scholzeho.

ČMS se připojuje k Mezinárodní matematické unii a Evropské matematické společnosti, které případy věznění sledují, vítají aktivity typu Den za Azata Miftakhova, ale myšlenku bojkotovat kvůli tomu ICM nepodporují.

Aktualizace 20. 8. 2021

Azat Miftakhov byl 1. srpna přesunut do nápravného zařízení číslo 17 v Omutninsku, které je proslulé špatným zacházením a mučením trestanců.

Nezávisle na aktivitách kolem Azata Miftakhova vyzvali k bojkotu ICM 2022 i ukrajinští matematici v souvislosti s okupací Krymu a situací na východě Ukrajiny. Jejich červencová výzva bude publikována v říjnových Notices of the AMS.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz