You are here

SEDMA - Dvě stě let lineárního programování, prof. Vlach

Dvě století lineárního programování

přednáší prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc., MFF UK.

Lineární programování se zabývá speciálními úlohami na vázané extrémy funkcí více proměnných, a to úlohami na extrémy lineárních funkcí vázaných podmínkami ve tvaru lineárních rovnic a nerovností.

Neustálý zájem o tento zdánlivě jednoduchý problém je dán nejen nesčetnými aplikacemi, ale také teoretickou zajímavostí a řadou dosud neřešených problémů. Je rovněž pozoruhodné, že problematika řešení úloh lineárního programování je ekvivalentní s problematikou řešení soustav lineárních nerovností a řešení maticových her ve smíšených strategiích.

V přednášce se pokusíme přiblížit poutavý vývoj této oblasti od Fourierových prací ve dvacátých letech 19. století do současnosti očima neškoleného historika.

Místo konání: 
Seminář se koná v zasedací místnosti A 1435 v budově A Fakulty informačních technologií Thákurova 7_9, Praha 6 v Dejvicích
Datum konání: 
5. March 2024 - 17:00
Složka JČMF: 
AttachmentSize
Image icon 200 let lineárního programování307.04 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz