You are here

Přednáška Jana Obdržálka "Přežijí základní fyzikální jednotky rok 2015?"

Fyzikální jednotky a politika v historii. Dosavadní definice některých fyzikálních jednotek, zejména kilogramu, nevyhovují z metrologických hledisek. Perspektiva: definice přes základní fyzikální konstanty. Výkonové váhy versus Avogadro. Nové kilogramové závaží s nanometrovou přesností. Název "kilogram" (základní jednotka s násobnou předponou) není vhodný, ale co s tím jménem? Tomuto a příbuzným problémům bude věnována další přednáška doc. Obdržálka na Univerzitě Pardubice.

Místo konání: 
Posluchárna A2 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách)
Datum konání: 
28. February 2013 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz