You are here

Ani jeden matematický talent nazmar

Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty.

Místo konání: 
Hradec Králové
Datum konání: 
10. May 2013 (All day) to 11. May 2013 (All day)
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz