You are here

Přednáška Josefa Jelena "O času"

Tématem přednášky doc. Jelena bude čas, centrální vjem v prožívání života a základní pojem v chápání přírodního dění.

Místo konání: 
Posluchárna B1 Univerzity Pardubice (budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95)
Datum konání: 
12. December 2013 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz