You are here

Přednáška Jiřího Dolejšího "Setkání s Higgsovým bosonem"

Přednáška začne lehkým úvodem do částicové fyziky, tedy do současných představ o tom, jak mikrosvět vypadá, jak funguje a jak to poznáváme. Blíže bude představena Evropská laboratoř pro částicovou fyziku CERN, urychlovač LHC a objev Higgsova bosonu (a speciálně proč jsme trochu alergičtí na označení „božská částice‟). Zmíněny budou také příležitosti pro české techniky a firmy v CERN.

Místo konání: 
Posluchárna A2 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
16. January 2014 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz