You are here

Přednáška Vojtěcha Kolmana "O špatném nekonečnu"

Na Hegelově pojmu „špatného nekonečna“ bude ukázáno, v jakém smyslu lze Hegelovy pojmy aplikovat v oblasti matematiky, jak to učinil Hegel na případu infinitesimálního kalkulu, a posléze v oblasti pojmové analýzy vůbec. Jádrem přednášky bude postřeh, že „špatné“ („schlecht“) nekonečno, je fakticky nekonečno vzniklé pouhou „schlicht“ negací konečnosti; stejně jako v Hegelově výkladu zavádí Newton pojem nekonečně malého „pouhou“ negací konečné veličiny, aniž by dostatečně jasně vymezil, co taková veličina je a jaký má vztah k veličinám ostatním.

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
29. May 2014 - 17:00 to 19:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz