You are here

Přednáška Karla Zimmermanna "Úvod do teorie her"

V přednášce bude podán přehled základních problémů a metod teorie her a jejích aplikací při studiu živého svĕta, sociálního chování, jakož i v každodenním životĕ. Je určena pro studenty i vĕdecké pracovníky přírodovĕdných oborů (teoretiky i experimentátory) i nĕkterých oborů humanitních.

Místo konání: 
Posluchárna B4 Univerzity Pardubice (v budově Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95)
Datum konání: 
9. December 2014 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz