Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK
Bratislava, Častá-Papiernička
23.mája – 25.mája 2006

Bratislava Častá-Papiernička

Súťaž vyhlasujú:


Jednota slovenských matematikov a fyzikov Jednota českých matematiků a fyziků Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov
a
Česká matematická společnost Jednoty českých matematiků a fyzikůZáverečná konferencia študentov slovenských a českých vysokých škôl o najlepšie vedecké práce v matematike ŠVOČ 2006 sa bude konať na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Účastníci podujatia budú ubytovaní na v Častej-Papierničke. Podujatie sa začne registráciou súťažiacich v Častej-Papierničke. Samotná súťaž sa uskutoční v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vyhlásenie výsledkov a záverečný ceremoniál prebehne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.Propozície:
Propozície 7. ročníka súťaže ŠVOČ spolu s informáciami o spôsobe prihlasovania do súťaže nájdete tu .

Ak máte akékoľvek otázky či priania, napíšte nám prosím na adresu svoc2006zavinacfmph.uniba.sk.