You are here

Den lékařským fyzikem

Akce pro středoškoláky, kteří mají zájem zjisti, co to obnáší být radiologickým fyzikem či co si pod tím pojmem vůbec představit. Akci pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze. Na akci je třeba se předem registrovat na jejím webu.

O akci
Pokud jste nevěděli, že v nemocnici vedle lékařů a sester potkáte i fyziky, pojďte se této akce zúčastnit a buďte připraveni! Den začne seznámením se s oborem radiologická fyzika a představením dvou jeho odvětví – nukleární medicíny a radioterapie. Podíváte se na fakultu, kde je možné tento obor vystudovat. Následuje praktické cvičení, kde si sami vyzkoušíte práci s radionuklidovým ozařovačem, se zubním rentgenem (příště můžete svému zubaři poradit, jak na to) nebo plánování léčby zářením. Odpoledne program zakončíme exkurzí do klinické praxe – na výběr jsou oddělení nukleární medicíny, radioterapie nebo radiodiagnostiky ve špičkových nemocnicích v Praze. Nemusíte mít strach z bílých plášťů – odpoledne tam potkáte už jen fyziky a muflony.

Co je to radiologická fyzika
Je to zajímavý obor kombinující fyziku ionizujícího záření se zdravotnictvím – a tedy ideální pro ty, kteří se nemohou rozhodnout. A také pro ty, kteří chtějí být užiteční, zachraňovat zdraví a životy, ale přímý kontakt s pacienty je neláká. Radiologický fyzik je především odborníkem v jaderné fyzice, v oblasti zabývající se interakcemi ionizujícího záření s látkou, jeho detekcí a technologiemi, které ionizující záření ve zdravotnictví využívají. Kromě toho má základy anatomie, fyziologie a další zdravotnické znalosti potřebné ke komunikaci s lékaři a péči o pacienty. V praxi se však především věnuje přístrojům, pacientům většinou jen nepřímo.

Místo konání: 
Břehová 7, Praha 1
Datum konání: 
17. January 2018 - 9:30 to 17:30
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz