You are here

Inverzní úlohy ve zpracování obrazu: Problém "Image deblurring"

Přednáška Martina Plešingra bude součástí slavnostního odpoledne u příležitosti oslav 150. výročí JČMF v Liberci. Místo a čas upřesníme (akci plánujeme na duben až červen).

Přednáška se zabývá řešení tzv. inverzních úloh, které jsou jednou z oblastí studovanou v rámci technik zpracování obrazu. Inverzní úlohy vznikají typicky (ale nejen) v tomografických aplikacích, tj. při neinvazivním snímkování a následné počítačové rekonstrukci vnitřích orgánů ale také například při zkoumání geologického podloží, nebo vnitřní struktury materiálů, atd. Obtíže vznikající při řešení inverzních úloh budeme ilustrovat na problému "Image deblurring", tedy na rekonstrukci rozmazaného obrazu.

Místo konání: 
Liberec
Datum konání: 
1. April 2012 - 0:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz