You are here

Features of future electricity supply, prof. Dr. Friedrich Wagner (MPI for Plasmaphysics, Greifswald)

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Česká fyzikální společnost
vas pozyvaju na tuto prednasku o problematike zdrojov elektrickej energie a o termojadrovej fuzii.
Prednaska sa kona v suvislosti so zasadanim Energetickej skupiny Europskej fyzikalnej spolocnosti v Prahe.
Pri prilezitosti tejto prednasky bude prof. Wagnerovi predana pamatna medaila CFS.

Místo konání: 
Místnost 103, FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1
Datum konání: 
6. March 2013 - 15:30
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz