You are here

26. ročník Mezinárodního Turnaje mladých fyziků (IYPT)

Stanislav Panoš, TU Liberec
Světové finále soutěže Turnaj mladých fyziků se pod názvem International Young Physicists’ Tournament 2013 (IYPT 2013) uskutečnilo ve dnech 24. 7. 2013 až 31. 7. 2013 v Taipei (Tchaj-wan).

Na organizaci soutěže se podílely zejména National Taiwan Normal University v Taipei a Yuan Ze University v Taoyuanu. Českou republiku reprezentovalo vítězné družstvo z ústředního kola TMF ČR složené ze studentů Mendelova gymnázia v Opavě. Abychom dostali závazkům vůči Mezinárodnímu výboru TMF (IOC IYPT), vyslal ČV TMF kromě povinných dvou vedoucích družstva též nezávislého porotce.

Přípravě družstva se věnovali za ČV TMF členové Mgr. Hynek Němec, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. a zaměstnanci PřF UP v Olomouci, zejména Katedry optiky.

Pořadatelé věnovali velké úsilí zajištění zdárného průběhu soutěže, což se jim podařilo. Na objektivitě soutěže se příznivě projevuje zpřísnění kritérií pro výběr členů hodnotících komisí IYPT zavedené od roku 2011. Pro členy hodnotících komisí je vyžadována odborná způsobilost = vědecká hodnost v oboru fyzika nebo několikaletá praxe středoškolského učitele fyziky.

Protože z časových důvodů není možné, aby soutěžila družstva „každý s každým“, je nutné rozlosování družstev do skupin. Celkem se koná pět postupových kol, na jejichž základě se sestavuje konečné pořadí dané celkovým součtem bodů, které družstva získají. Tři družstva s nejvyšším počtem bodů postupují do finále.

Při neúčasti papírově slabších týmů např. z Nizozemí získalo družstvo České republiky v silné konkurenci 21. místo z 26 přítomných soutěžních týmů. Přestože se nepodařilo dosáhnout na medailové umístění, lze vystoupení družstva považovat za úspěch, protože výkony družstva v jednotlivých kolech soutěže byly vyrovnané. Ve čtvrtém kole soutěže se dokonce podařilo družstvu vyhrát svou postupovou skupinu, když porazilo týmy Iránu (loňského finalisty) a Thajska.

Startovní pole je již několik let zejména ve střední části velmi vyrovnané, jednotlivá místa od sebe odděluje rozdíl pouhých několika bodů. Chybějících 15 bodů na poslední medailovou příčku představuje méně než 10 procent bodů získaných naším družstvem. Za úspěch lze považovat umístění před týmy Francie a Velké Británie, které nás v minulém roce porazili. O náročnosti letošního ročníku svědčí i fakt, že někteří favorité z minulých let skončili na pozicích bez medailí. Jako příklad lze uvést družstva Běloruska (v minulém roce 4. místo-stříbrná medaile), Iránu (v minulém roce 3. místo-zlatá medaile) a Ruska (v minulém roce 12. místo-bronzová medaile).

Svou roli jistě sehrál i časový posun mezi Tchaj-wanem a ČR a nezkušenost družstva, kdy pouze jeden člen byl z maturitního ročníku, ostatní byli mladší a žádný člen neměl zkušenosti s mezinárodní úrovní soutěže.

Po skončení soutěže od 31. července do 2. srpna probíhalo na Univerzitě v Hualienu zasedání Mezinárodního výboru TMF (IOC IYPT), kterého se zúčastnili za ČR členové ČV TMF Mgr. S. Panoš, Ph.D. a Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. Tématem zasedání byl zejména výběr 17 úloh pro následující 27. ročník soutěže. Dále bylo jednání věnováno změnám pravidel pro mezinárodní úroveň soutěže platné od následujícího ročníku. Nejpodstatnějším návrhem změny pravidel byla změna ve výběru úlohy v posledním soutěžním kole, kdy by si úlohu do tohoto kola družstva vybírala sama. Dosud úlohu družstvu v pozici referenta ve všech kolech zadávalo družstvo v pozici oponenta. Družstvo tak bude mít možnost prezentovat úlohu, kterou považuje za nejlépe zpracovanou. Návrh byl podpořen pozitivními ohlasy z Rakouska a Slovenska, kde tento systém již několik let praktikují a sledují jeho pozitivní dopad na motivaci soutěžících. Návrh byl po delší diskusi těsnou většinou schválen.

Složení delegace na IYPT 2013 v Taipei/Taoyuan

Jméno a příjmení organizace funkce
Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D. ČV TMF 1. vedoucí družstva, člen mezinárodního výboru IYPT
Petr Pavlíček MGO 2. vedoucí družstva
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. ČV TMF nezávislý člen mezinárodní poroty za ČR
Jan Mazáč MGO kapitán družstva
Tomáš Lamich MGO člen družstva
Dalibor Repček MGO člen družstva
Marcel Rodák MGO člen družstva
Daniel Štěrba MGO člen družstva
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz