Pokyny pro účastníky SVOČ 2000

Konference se koná dne 5. května 2000 od 9.00 hod v areálu VŠB-TU Ostrava v Ostravě-Porubě. Podrobný program konference je k dispozici na web stránce soutěže.

Do areálu VŠB-TU se lze dostat z nádraží Ostrava -Svinov tramvajovými linkami č. 3, 7, 8 a 17 směr Vřesinská, vystoupit na zastávce 17. listopadu. Areál VŠB-TU se nachází po pravé straně ve směru jízdy (budova zelené barvy).

Ubytovaní je zajištěno na kolejích VŠB-TU, směr ke kolejím je vyznačen směrníky. Ubytovaní se přihlásí na vrátnici budovy rektorátu VŠB-TU, kde obdrží informace o ubytováni a zároveň obdrží poukázku na snídani dne 5. května. Snídaně se vydává v menze VŠB-TU v době 6.00-8.30. Menza se nachází v blízkosti kruhové budovy areálu VŠB-TU.

Vyhlašovatel soutěže hradí ubytování, snídani 5. května pro ubytované, oběd 5. května pro všechny účastníky soutěže. Cestovné si hradí účastníci sami (resp. je hradí jejich vysílací fakulty).

O zajištění ubytování požádali Duda, Ondreját, Rychtář, Mikyška, Nečesal, Krška, Kalina, Komárek, Cintula, Král.

Níže uvedení na moji žádost nereagovali, usoudil jsem však, že by mohli bytování potřebovat. Proto jsem ho pro ně zajistil. Přibyl, Erban, Just, Kaňovský, Ryndová, Koblížková, Radová, Koukal, Funioková

Zdeněk Boháč


Informace a podmínky podmínky soutěže najdete na straně věnované soutěži SVOČ 2000.