You are here

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8

Jak ICT ovlivňuje fyziku a naopak.

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni JČMF, pobočka Plzeň Fyzikální pedagogická společnost JČMF pořádají pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka a pod záštitou děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni RNDr. Miroslava Randy, Ph.D. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí věnovanou fyzikálnímu a informatickému vzdělávání ve všech typech škol.

Konference je určena především pro odborníky, kteří se zabývají teoretickými otázkami didaktiky fyziky a didaktiky informatiky, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele.

Část jednání konference může probíhat v sekcích, předpokládáme vystoupení zaměřená na výuku na základní škole, výuku na středních a vysokých školách, vystoupení studentů doktorských studijních programů. Součástí konference bude sympozium věnované otázkám didaktiky fyziky (případně také didaktiky informatiky) na vysokých školách a spolupráci didaktiků na řešení konkrétních vědecko-výzkumných otázek. Na základě doporučení programového výboru mohou být některá vystoupení prezentována formou posteru.

Místo konání: 
Kašperské Hory - v Amálině údolí - hotel Šumava (https://www.zsmv.cz/ubytovani/wellness-sport-hotel-sumava/)
Datum konání: 
21. April 2017 - 13:00 to 23. April 2017 - 12:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz