You are here

Přednáška prof. Pavla Cejnara Kvantové počítání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 69. setkání členů Fyzikálního oddělení JČMF pobočného spolku Praha. Na tomto setkání bude přednášet

prof. Pavel Cejnar, Dr., DSc. z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF na téma Kvantové počítání.

Setkání se uskuteční ve středu 24. 10. 2018 v 17:30 hod v posluchárně Václava Dolejška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2).

Anotace jeho přednášky:

Kvantové počítání

Podivnosti kvantového světa neskýtají jen nevyčerpatelné téma filosofických diskuzí, ale také možný zdroj převratných inovací v oblasti informačních technologií. Mezi nejdůležitější cíle „kvantové informatiky“ patří sestrojení kvantového počítače a univerzálního kvantového simulátoru. Zatímco kvantový počítač by na základě zákonů kvantové fyziky radikálně urychlil některé typy „klasických“ výpočtů (např. faktorizaci velkých čísel), kvantový simulátor by dokázal předvídat vlastnosti mnohočásticových kvantových systémů, jež jsou pro současné počítače příliš složité (např. velkých molekul). V přednášce vysvětlíme teoretická východiska kvantového počítání a nastíníme některé možnosti jejich technické realizace i překážky, se kterými se pokrok v této oblasti potýká.

Místo konání: 
Posluchárna Václava Dolejška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2).
Datum konání: 
24. October 2018 - 17:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
AttachmentSize
PDF icon PozvankaJCMFCejnar69.pdf49.37 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz