You are here

Přednáška ing. O. Dragouna, DrSc. Neutrino - nejpočetnější elementární částice, jejíž hmotnost dosud neznáme

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na 73. setkání členů Fyzikálního oddělení JČMF pobočného spolku Praha, na kterém vystoupí
Ing. Otokar Dragoun, DrSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR v.v.i. s přednáškou na téma

Neutrino - nejpočetnější elementární částice, jejíž hmotnost dosud neznáme

Přednáška se uskuteční 6. listopadu od 17:30 v posluchárně Václava Dolejška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2)

Abstrakt:
Neutrino se zrodilo v mysli Wolfganga Pauliho jako „zoufalý pokus“ o záchranu zákona zachování energie v jaderném rozpadu beta. Mělo být téměř nepozorovatelné, a přesto jej dnes podrobně zkoumáme v obřích podzemních detektorech. Standardní model částicové fyziky předpokládal, že klidová hmotnost neutrin je nulová. Objev neutrinových oscilací tento předpoklad vyvrátil. Unikátní experiment KATRIN, jehož spoluzakladateli a aktivními účastníky jsou i vědci z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, nedávno prokázal, že půl milionu neutrin váží méně než jeden elektron, který je druhou nejlehčí základní částicí hmoty.

Pozvánka na přednášku v tisknutelné podobě je v příloze.

Místo konání: 
Posluchárna Václava Dolejška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2)
Datum konání: 
6. November 2019 - 17:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
AttachmentSize
PDF icon Pozvanka73JCMFDragoun.pdf54.64 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz