You are here

Astronomie černých děr

Zveme vás na přednášku Astronomie černých děr, která se bude konat v úterý 6. prosince 2022 od 16:45 v EC1 (posluchárna FEI VŠB TU Ostrava).

Název: Astronomie černých děr
Přednášející: doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
Afiliace: Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě

Anotace: Černé díry patří k nejexotičtějším objektům ve vesmíru, jejichž existenci předpovídá obecná teorie relativity společně s teoriemi vývoje hvězd a galaxií. Až donedávna bylo možné jejich vlastnosti studovat pouze nepřímo pozorováním procesů probíhajících v jejich okolí. To se změnilo v roce 2015, kdy poprvé v dějinách vědy došlo k přímé detekci gravitačních vln. Signál s označením GW150914 pocházel ze závěrečné fáze splynutí dvou černých děr. Do dnešní doby bylo podobných událostí registrováno několik desítek. V přednášce podáme přehled současného stavu poznání a zmíníme některé zajímavosti, které gravitační astronomie za krátkou dobu své existence přinesla.

Po přednášce bude následovat Mikulášské posezení pro členy ostravské pobočky JČMF.

.

Místo konání: 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-Technická univerzita Ostrava, učebna EC1.
Datum konání: 
6. December 2022 - 16:45
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz