You are here

Trojkráľová konferencia 2023

Zámerom konferencie je neformálne stretnutie (duchom) mladých slovenských, českých a spriatelených fyzikov, ktorí pôsobia na inštitúciách doma a vo svete. V rámci programu prebehne i panelová diskusia na tému: Má ešte fyzik nejakú výhodu na trhu práce? Počas kávových prestávok bude možná prezentácia posterov. Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 5. januára na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (Jesenná 5).

Místo konání: 
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice
Datum konání: 
5. January 2023 - 8:55
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz