You are here

Přednáška doc. Jana Malaťáka: Energetické využití biomasy a vedlejších produktů se zaměřením na termochemické procesy

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na 81. setkání členů Fyzikálního oddělení JČMF pobočného spolku Praha, na kterém vystoupí
doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., z České zemědělské univerzity s přednáškou na téma

Energetické využití biomasy a vedlejších produktů se zaměřením na termochemické procesy

Abstrakt:
V oblastech technologií využití biomasy a vedlejších produktů pro energetické účely v současnosti rozeznáváme většinou termochemické procesy, mokré procesy a mechanicko-chemické procesy. Možnost aplikace těchto technologií záleží na stanovení fyzikálních a chemických vlastností použitých surovin a na související normativní a ekonomické legislativě. Přednáška bude zaměřena především na termochemické procesy jako je spalování, zplyňování a pyrolýza. Základem pro zvolení optimální technologie je znalost kvalitativních parametrů vstupních surovin. V praxi se většinou provádějí takzvaně hrubé palivářské rozbory, jako je obsah nehořlavé části (obsah vody / obsah popela), stanovení spalného tepla a výhřevnosti, stanovení elementární složení surovin a stanovení obsahu a průběh uvolňování prchavé hořlaviny. Po stanovení těchto vlastností pak následuje zvolení nejvhodnější termochemické metody zpracování. Novost použití těchto termochemických procesů vychází ze současné situace odklonu od fosilních paliv, kde se neustále hledají nové zdroje surovin, které svými vlastnostmi mohou přispět k dekarbonizaci české energetiky. Využívání termochemických procesů naplňuje klíčové principy strategického zaměření EU a ČR v oblastech udržitelnosti
především v principech bioekonomiky, cirkulární ekonomiky a čistých energií.

Místo konání: 
Posluchárna Václava Dolejška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2).
Datum konání: 
12. April 2023 - 17:30
Složka JČMF: 
AttachmentSize
PDF icon Pozvanka81.pdf59.46 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz