You are here

Ako použiť matematickú úlohu pri rozvoji schopnosti učiť sa (?)  (přednáší Alena Prídavková, Prešovská univerzita)

Matematická úloha je významným didaktickým prostriedkom v procese rozvíjania matematických schopností a schopnosti učiť sa. V príspevku predstavím portfólio riešiteľských stratégií vybraných typov matematických úloh, ktoré boli súčasťou práce s nadanými žiakmi. Zameriam sa na prínos analýzy žiackych prístupov k riešeniu úloh, z pohľadu rozvoja odborných kompetencií (budúcich) učiteľov matematiky na základných školách. Spoločne budeme hľadať odpovede na otázky:  
Aký je význam matematických úloh z pohľadu rozvoja schopnosti učiť sa?  
Aký je potenciál kognitívnej analýzy matematických úloh (pre učiteľov aj pre žiakov)?  

Přednáší doc. RNDr. Alena Prídavková, Ph.D. , PU Prešov)

Místo konání: 
Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, 603 00 (učebna 32, 2. NP)
Datum konání: 
11. October 2023 - 14:15
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz