Přednáška Miloslava Feistauera: "Galerkinova metoda pro řešení dynamické elasticity, stlačitelného proudění a interakce tekutin a struktur"

Přednáška je věnována numerickému řešení problémů dynamické elasticity a stlačitelného proudění. Uvažujeme lineární pružnost a nelineární St. Venantův-Kirchhoffův model. Prostorová diskretizace je realizována pomocí nespojité Galerkinovy metody. Pro časovou diskretizaci bylo navrženo a testováno několik technik. Jako nejpřesnější se ukazuje časoprostorová nespojitá Galerkinova metoda. Tato metoda byla rovněž aplikována na řešení problému stlačitelného proudění v časově závislých oblastech formulovaného pomocí tzv. ALE (arbitrary Lagrangian-Eulerian) metody. Bude ukázáno, že tato metoda umožňuje řešení stlačitelného proudění s velkým rozsahem Machova čísla. Vyvinuté metody byly aplikované na numerickou simulaci vibrací elastických struktur indukovaných stlačitelným prouděním. Použitelnost těchto metod bude demonstrována ukázkami numerických experimentů.
Výsledky byly získány ve spolupráci s následujícími spolupracovníky: M. Balázsová, J. Česenek, M. Hadrava, A. Kosík a J. Horáček.

Místo konání: 
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. (Posluchárna B), Dolejškova 1402/5, Praha 8
Datum konání: 
6. Leden 2015 - 10:00
Webové stránky akce: 
Cílová skupina: 
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_Feistauer.pdf75.7 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz