Konference českých matematiků

Konference českých matematiků se uskuteční ve dnech 12. - 13. února 2018 v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze na Malostranském náměstí v místnosti S5.

Zvaní přednášející:

Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČR. Oblast zájmu: matematická fyzika, teorie operátorů kvantové fyziky, Feynmanovy integrály.
Prezident Evropské matematické společnosti.
Prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., DSc.
Katedra matematické analýzy MFF UK. Oblast zájmu: matematická analýza, teorie prostorů funkcí, teorie deformace.
Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce v oboru matematika v r. 2015.
Doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
Ústav informatiky MFF UK v Praze. Oblast zájmu: teoretická informatika, kombinatorické algoritmy a problémy dynamiky.
Řešitel konsolidačního grantu Evropské výzkumné rady (ERC) od r. 2014.
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Katedra matematické analýzy MFF UK. Oblast zájmu: matematická analýza, teorie prostorů funkcí.
Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Katedra numerické matematiky MFF UK. Oblast zájmu: numerická matematika, Krylovovské metody, předpodmiňování.
Držitel čestné oborové medaile Bernarda Bolzana (2014).

Během konference proběhne též volební valné shromáždění do orgánů ČMS.

Program konference je k dispozici ZDE.

Konference je bezplatná. Stravování a ubytování si účastníci zajišťují sami. Registrace není nutná, ale prosíme účastníky, aby nám na níže uvedenou emailovou adresu dali vědět, které dny se budou konference účastnit a zda si na pondělní oběd přejí zarezervovat místo v některé z okolních restaurací.

Případné dotazy rád zodpoví
Tomáš Vejchodský
tajemník ČMS
vejchod@math.cas.cz

Místo konání: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Malostranské náměstí, místnost S5.
Datum konání: 
12. Únor 2018 - 10:00 - 13. Únor 2018 - 12:40
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz