Jste zde

Hejného metoda nejen v matematice

Pod vedením zkušených lektorek Hejného metody Mgr. Jany Hanušové, Ph.D. a Mgr. Lenky Rybové z obecně prospěšné společnosti H-mat budeme na semináři sledovat budování určitého matematického pojmu od prvního stupně k druhému stupni ZŠ. Při řešení úloh účastníci projdou cestu od zkušenosti k poznání v matematice i v dalších přírodovědných předmětech. V činnostech se budeme seznamovat s principy Hejného metody, budeme se zamýšlet nad tím, jak činnosti mohou ovlivňovat osobnostní rozvoj žáků. Spolutvůrci semináře jsou samotní účastníci, kteří na základě vlastní prožité zkušenosti budou klást otázky, na které budeme společně hledat odpovědi.

Počet míst omezen, je nutná závazná přihláška do konce února na jana.prihonska@tul.cz
O zařazení do kurzu vám pošleme vyrozumění.

Místo konání: 
Technnická Univerzita Liberec, budova G, 4. podlaží, zasedací místnost DFP
Datum konání: 
13. Březen 2019 - 13:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz