Jste zde

Cena Martina Černohorského

Nominace na udělení Ceny Martina Černohorského za významný přínos fyzikálnímu vzdělávání

Do 1. ledna 2025 je možno podávat návrhy pro 3. ročník


Soutěž každoročně vyhlašuje a ceny uděluje Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF).

Statut Ceny Martina Černohorského.

S osobností profesora Martina Černohorského se můžete stručně seznámit v jeho medailonku.

Výbor jmenovaný předsednictvem JČMF vyhlašuje nový ročník soutěže a stará se o organizační záležitosti s tím související.

O udělení Ceny Martina Černohorského se mohou ucházet ti, jimž se podařilo dosáhnout významný přínos v oblasti fyzikálního vzdělávání v posledních dvou letech. Laureátem/kou se může stát fyzická osoba nebo kolektiv za společné dílo.

Ročně mohou být uděleny maximálně tři ceny:

1.cena (30 000 Kč ), 2.cena (20 000 Kč) a 3.cena (10 000 Kč).

O jejich udělení rozhodne nezávislá porota složená z předních fyziků z akademických pracovišť a škol v České republice.

Na nominované osoby nejsou stanovena žádná další omezení, týkající se např. členství v JČMF nebo státní příslušnosti. Nominace pro kolektiv jsou povoleny pro stejný projekt nebo pro společnou práci, která byla dokončena v posledních dvou letech.

Kandidáti na cenu mohou být navrženi jinými osobami nebo mohou svou nominaci podat sami za sebe.

Výzva k podávání návrhů je oznámena na centrálních stránkách JČMF a na dalších spřízněných webech, v bulletinech a časopisech. Vyzvěte k nominování zájemce, o kterých se domníváte, že by mohli být vhodnými kandidáty.

Níže naleznete nominační formulář. Formulář bude k dispozici online do 1. 1. 2025. Návrhy obsahují celé jméno, obor působnosti nominovaného a zdůvodnění nominace na základě jeho zásluh za poslední dva roky.

Nominace musí být podána prostřednictvím formuláře, nejlépe online vyplněním.

NOMINAČNÍ FORMULÁŘ


V případě, že nelze použít online formulář, vyplňte nominaci podle šablony, která je ke stažení zde

Po vytištění vyplněného formuláře a přiložení všech relevantních dokumentů zašlete na adresu:
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost
Žitná 609/25,
110 00 Praha 1.
Obálku označte "Cena Martina Černohorského 2023".
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon formular_Cena_MC_2024.doc42 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz