Jste zde

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ „Jak učit matematiku na SŠ“

AKCE BYLA VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI NA ŠKOLÁCH ZRUŠENA

Rámcový program
Letošní setkání bude věnováno především otázkám, o kterých mluví odborná i laická veřejnost v souvislosti s obsahem společné části maturitní zkoušky a se změnami ve výuce matematiky na středních školách. Ponese se v duchu „Matematika kolem nás“
Hlavní témata:
1. Přijímací zkoušky na SŠ, maturita z matematiky a školské dokumenty
2. Gramotnostní pojetí výuky matematiky
3. Zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky matematiky
4. Metody a podpora práce učitelů
5. Aplikace matematiky
Zájemci se mohou registrovat na adrese:
prochazka.frantisek@sps-chrudim.cz
tel.: 606 476 177

Místo konání: 
21. září 2020 na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, náměstí Čs. legií 565, Pardubice 22. – 23. září 2020 v prostorách CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice
Datum konání: 
21. Září 2020 - 10:00 - 23. Září 2020 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz