Jste zde

Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol – Srní 2012

Plzeňská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků, Společnost učitelů matematiky, sekce JČMF, Česká matematická společnost, sekce JČMF a katedra matematiky FAV ZČU byli spolupořadateli Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012, které se konalo ve dnech 8. až 10. listopadu 2012 v Srní na Šumavě.

Této tradiční celostátní akce s mezinárodní účastí, jejíž první ročník se konal již v roce 1983, se letos zúčastnilo více než 150 účastníků z České republiky a ze Slovenska. Hlavním tématem konference byla role matematiky ve vzdělávání. Součástí programu byly přednášky dr. V. Burjana (Exam testing spol. s r.o.) na téma Ak má škola fungovať, treba jej dať nový zmysel, prof. B. Maslowského (MFF UK) s názvem Bílý šum aneb krátká esej o divokosti matematiky a přednáška prof. S. Štecha (PedF UK) na téma Má se výuka matematiky zaměřovat na poznatky nebo na kompetence žáků? Druhý večer proběhla panelová diskuse s účastníky konference na téma Financování školství za účasti J. Fischera a D. Münicha, v sobotu ráno proběhl kulatý stůl pod názvem Maturity (vystoupili J. Kubát, D. Hrubý, E. Řídká). Tyto dvě akce byly spolufinancovány projektem CZ.1.07/2.2.00/15.0377 „Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy“, který je řešen na katedře matematiky FAV ZČU.

Cílem konference bylo vytvořit prostor pro setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol a prezentaci výsledků jejich činnosti v oblasti vzdělávání. Kromě jednání v plénu byla významná část programu věnována též práci v sekcích. Hlavními tématickými okruhy letošní konference byly:
• zkušenosti s výukou konkrétních partií matematiky;
• obecné problémy výuky matematiky;
• projekty a obecnější zkušenosti;
• inovace a modernizace výuky.
Celkem bylo prezentováno 45 příspěvků.

V sobotu dopoledne bylo Setkání 2012 ukončeno. Jsme přesvědčeni o tom (a věříme, že většina účastníků si myslí totéž), že akce tohoto typu, při nichž si navzájem vyměňují zkušenosti z výuky pedagogové z různých stupňů a typů škol, jsou velmi užitečné a přínosné pro všechny strany (zvláště v případě matematiky, která je typickou ukázkou disciplíny vyučované na širokém spektru škol). Akce proběhla úspěšně jak po stránce obsahové, tak po stránce organizační. Navíc, což je také velmi důležité, přispěla k propagaci Jednoty českých matematiků a fyziků, a to v roce oslav 150 let jejího založení.

Další informace o konferenci jsou umístěny na internetové adrese
http://www.jcmf.zcu.cz/konference/setkani2012/
O sborník konference lze požádat na adrese lavicka@kma.zcu.cz

Za organizační výbor M. Lávička

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz