95. matematické kolokvium KAM - Kaoru Ono (RIMS, Kyoto): Lagrangian Floer theory

Abstract

In the middle of 1990’s, Floer initiated what is now called Floer (co)homology in sympletic geometry and gauge theory. The theory has been developed since then. After giving a bit of background, I would like to present Floer theory for Lagrangian submanifolds based on our joint works with K. Fukaya, Y.-G. Oh and H. Ohta. If time allows, I also speak on generation criterion of Fukaya category based on our joint work with M. Abouzaid, K. Fukaya, Y.-G. Oh and H. Ohta.

CV

Profesor Kaoru Ono studoval na Tokijské univerzitě a získal zde doktorát v roce 1990. Po absolvování pracoval na několika japonských univerzitách a od roku 2012 je profesorem na Institutu matematických věd (RIMS) v Kjótu, který je snad nejprestižnější japonskou matematickou institucí (jeho členy jsou tři nositelé Fieldsovy medaile a současný prezident IMU prof. S. Mori). V minulosti byl prof. Ono hostem předních mezinárodních institucí: Institutu Maxe Plancka v Bonnu, Institutu Henriho Poincarého v Paříži, Institutu Isaaca Newtona v Cambridgi, Ústavu pro pokročilá studia v Princetonu a navštívil Institut des Hautes Études Scientifique v Bures-sur-Yvette. V poslední době byl opakovaně hostem Korejského ústavu pro pokročilá studia v Soulu.
Prof. Ono pracuje v oblasti algebraické a diferenciální topologie a geometrické a symplektické topologie. Je autorem více než 50 vědeckých prací v předních mezinárodních časopisech (Math. Ann., Proc. Amer. Math. Soc., Invent. Math., J. Reine und Angewandte Math., Ann. Math.), přičemž se jedná většinou o rozsáhlé práce. Za svou vědeckou práci získal Ono několik ocenění: Inoue Prize for Science (2007), Autumn Prize Japonské matematické společnosti (2005), dále Geometry Prize (1999) a Takebe Prize (1997), obě rovněž od Japonské matematické společnosti. Kaoru Ono měl zvanou přednášku na Mezinárodním kongresu matematiků v Madridu (2006) v sekci topologie.
Je nám ctí, že profesor Kaoru Ono, jako první japonský matematik, přednese pražské matematické kolokvium.

Jaroslav Nešetřil

Místo konání: 
MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, posluchárna S5, druhé patro
Datum konání: 
17. Únor 2015 - 14:30
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz