Soutěž ČMS pro mladé

Vyhlášení soutěže na podporu akcí pro studenty a mladé kolegy pro rok 2019

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegyň a kolegů v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro zařazení do soutěže zašlete svůj návrh do 31. 5. 2019 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na adresu

predseda.cms@jcmf.cz.

Forma návrhu není pevně předepsána. Návrh by měl v každém případě obsahovat popis aktivity (název, termín, místo konání, organizátoři, popis činnosti), návrh rozpočtu celé akce včetně předpokládaných zdrojů a očekávanou výši příspěvku ČMS a popis formy zapojení mladých kolegů (např. uvedením věku organizátorů či očekávaného věku účastníků).

Návrhy posoudí výbor ČMS a do 28. 6. 2019 oznámí navrhovatelům, zda jejich aktivita získá podporu.

Při posuzování budou upřednostněny aktivity, související s odbornými zájmy ČMS, resp. JČMF, tedy primárně zaměřené na matematiku, (spolu)pořádané ČMS, resp. JČMF, kde i mezi organizátory dominují mladí a které potenciálně osloví širší okruh zájemců (z více škol či oblastí).

Ve svém návrhu prosím zohledněte následující skutečnosti. Příspěvek je určen pro aktivity pořádané v akademickém (školním) roce 2019-2020. Příspěvek je možné použít na organizační náklady (např. materiál, jízdné, poštovné, pronájmy, ceny pro soutěžící), nikoli však na osobní odměny pro organizátory. Náklady budou proplaceny (faktura dodavateli, v hotovosti, případně převodem na účet) po předání účetních (daňových) dokladů hospodáři ČMS.

Pro tento ročník bude celková podpora poskytnutá ČMS 60 tisíc Kč.


Akce podpořené v roce 2018

V akademickém roce 2018/2019 se výbor ČMS rozhodl podpořit 10 akcí, a to celkovou částkou 60 tisíc Kč. Seznam podpořených projektů:

Korespondenční seminář M&M
Korespondenční seminář BrKoS
Mezinárodní seminář iKS
Soutěž a letní tábor Pikomat
Mezinárodní soutěž Náboj
Mezinárodní soutěž
Soutěž MaSo
Soutěž Vojtěcha Jarníka
Soustředění TCN
Výjezdní seminář talentovaných žáků Gymnázia Teplice

Úspěšní žadatelé byli požádání, aby v rámci své akce vhodnou formou propagovali ČMS a JČMF.


Akce podpořené v roce 2017

V akademickém roce 2017/2018 se výbor ČMS rozhodl podpořit 6 akcí, a to celkovou částkou 36 tisíc Kč. Seznam podpořených projektů:

Matematický korespondenční seminář MFF UK
Náboj Junior
Náboj 2017
MaSo (Matematická soutěž)
Letní studentské soustředění TCN
Výjezdní seminář pro talentované žáky (Gymnázium Teplice)

Úspěšní žadatelé byli požádání, aby v rámci své akce vhodnou formou propagovali ČMS a JČMF.Akce podpořené v roce 2016

V akademickém roce 2015/2016 se uskutečnil druhý ročník soutěže o finanční příspěvky na organizaci matematických a informatických akcí cílených na mladé zájemce o matematiku (žáci, studenti SŠ, VŠ). Výbor rozhodl podpořit 6 akcí, a to celkovou částkou 36 tisíc Kč. Seznam podpořených projektů:

  • Matematický korespondenční seminář MFF UK
  • Náboj Junior
  • Náboj 2017
  • MaSo (Matematická soutěž)
  • Letní studentské soustředění TCN
  • Výjezdní seminář pro talentované žáky (Gymnázium Teplice)

Úspěšní žadatelé byli požádání, aby v rámci své akce vhodnou formou propagovali ČMS a JČMF.Akce podpořené v roce 2015

Do soutěže ČMS o finanční příspěvky na organizaci matematických a informatických akcí cílených na mladé zájemce o matematiku (žáci, studenti SŠ, VŠ) bylo podáno 16 žádostí. Výbor ČMS došel k závěru, že vzhledem k velkému počtu zájemců budou přednostně podpořeny akce s dosahem na větší skupinu studentů a žáků, tedy zejména korespondenční semináře a soustředění. Po dohodě s výborem ČMS byla celková částka na tuto činnost navýšena na 40 tisíc Kč.

Výbor ČMS schválil dne 7.5.2015 na své 184. schůzi (4. schůzi v tomto volebním období) finanční podporu následujícím akcím:

Letní studentské soustředění TCN (tudy cesta nevede)
Organizátor: Studentská unie při FJFI ČVUT v Praze
Typ akce: soustředění studentů zapojených do celoroční práce na projektech
Náboj 2016
Organizátor: akademičtí pracovníci a studenti MFF UK v Praze a MÚ SU v Opavě
Typ akce: jednodenní soutěž pro studenty z celé ČR
MASO (matematická soutěž)
Organizátor: MFF UK a PIKOMAT (studenti MFF UK)
Typ akce: jednodenní soutěž pro studenty z celé ČR (probíhá v Praze a v Mikulově)
iKS
Organizátor: studenti MFF UK v Praze a FMFI UK v Bratislavě
Typ akce: korespondenční seminář se závěrečným soustředěním
Náboj Junior
Organizátor: studenti MFF UK v Praze a dalších škol v Praze a studenti FMFI UK v Bratislavě
Typ akce: jednodenní soutěž pro týmy žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií
KOMÁR (KOrespondenční MAtematické Rébusy)
Organizátor: studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše
Typ akce: korespondenční seminář pro žáky druhých stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií
M&M (mezioborový korespondenční seminář)
Organizátor: studenti MFF UK v Praze
Typ akce: soustředění pro řešitele korespondenčního semináře, žáky devátých tříd a středoškoláky
MKS (matematický korespondenční seminář)
Organizátor: studenti MFF UK v Praze a FJFI ČVUT v Praze
Typ akce: dvě týdenní soustředění pro řešitele korespondenčního semináře pro studenty středních škol
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz