You are here

Den lékařským fyzikem - květen 2018

Akce pro středoškoláky, kteří mají zájem zjisti, co to obnáší být radiologickým fyzikem či co si pod tím pojmem vůbec představit. Akci pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze. Na akci je třeba se předem registrovat na jejím webu.

O akci
Pokud jste nevěděli, že v nemocnici vedle lékařů a sester potkáte i fyziky, pojďte se této akce zúčastnit a buďte připraveni! Den začne seznámením se s oborem radiologická fyzika a představením dvou jeho odvětví – nukleární medicíny a radioterapie. Podíváte se na fakultu, kde je možné tento obor vystudovat. Následuje praktické cvičení, kde si sami vyzkoušíte práci s radionuklidovým ozařovačem, se zubním rentgenem (příště můžete svému zubaři poradit, jak na to) nebo plánování léčby zářením. Odpoledne program zakončíme exkurzí do klinické praxe – na výběr jsou oddělení nukleární medicíny, radioterapie nebo radiodiagnostiky ve špičkových nemocnicích v Praze. Nemusíte mít strach z bílých plášťů – odpoledne tam potkáte už jen fyziky a muflony.

Co je to radiologická fyzika
Je to zajímavý obor kombinující fyziku ionizujícího záření se zdravotnictvím – a tedy ideální pro ty, kteří se nemohou rozhodnout. A také pro ty, kteří chtějí být užiteční, zachraňovat zdraví a životy, ale přímý kontakt s pacienty je neláká. Radiologický fyzik je především odborníkem v jaderné fyzice, v oblasti zabývající se interakcemi ionizujícího záření s látkou, jeho detekcí a technologiemi, které ionizující záření ve zdravotnictví využívají. Kromě toho má základy anatomie, fyziologie a další zdravotnické znalosti potřebné ke komunikaci s lékaři a péči o pacienty. V praxi se však především věnuje přístrojům, pacientům většinou jen nepřímo.

Místo konání: 
FJFI ČVUT v Praze - začátek na Břehové 7
Datum konání: 
30. May 2018 - 10:00 to 17:30
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz