You are here

Brněnské dny Ernsta Macha 2018

Brněnské dny Ernsta Macha 2018 je akce pořádaná v Brně u příležitosti 180. výročí narození významného fyzika a filosofa, chrlického rodáka Ernsta Macha (18.2.1838 - 19.2.1916). Hlavním pořadatelem této akce je Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a brněnský pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků.

Jedná se o odpolední konferenci zvaných přednášek věnovaných tomuto významnému fyzikovi. Více o celé akci se můžete dočíst zde.
Abstrakty zvaných přednášek můžete najít zde.

Místo konání: 
Brno, Kotlářská 2, posluchárně F2 na PřF MU, pavilon 6
Datum konání: 
15. March 2018 - 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz