You are here

Přednáška dr. Martina Kozáka Použití elektronových pulzů v ultrarychlém zobrazování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 70. setkání členů Fyzikálního oddělení JČMF pobočného spolku Praha. Na tomto setkání bude přednášet
RNDr. Martin Kozák, Ph.D. z MFF UK na téma Použití elektronových pulzů v ultrarychlém zobrazování

Abstrakt přednášky:
Dynamické změny struktury látek při chemických reakcích či fázových přechodech je možné studovat pomocí ultrarychlé elektronové difrakce a mikroskopie. Tato přednáška shrne současný vývoj v této oblasti a představí nové principy manipulace s elektronovými svazky na ultrakrátkých časových škálách, které mohou v budoucnu umožnit zobrazování koherentní dynamiky elektronů v látkách odehrávající se na časových škálách attosekund.

Místo konání: 
Posluchárna Václava Dolejška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2)
Datum konání: 
21. November 2018 - 17:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
AttachmentSize
PDF icon PozvankaJCMF70.pdf31.03 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz