You are here

Občasný seminář z matematické analýzy (OSMA)

Dne 30. 4. 2019 se bude konat 48. kolo semináře OSMA. Přednášku s názvem "K čemu slouží exotické zápisy čísel" prosloví prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. z ČVUT Praha.

Abstrakt: Představíme různé způsoby, jak zapisovat čísla. Užitečnost každého typu zápisu ilustrujeme na příkladech z několika oblastí: výpočet hodnot elementárních funkcí, zrychlení aritmetických operací, periodická i aperiodická dláždění prostoru a matematické modely kvazikrystalů.

Přednáška je určena pro všechny zájemce o matematiku, učitele matematiky i širokou veřejnost. Přednáška se bude konat ve čtvrtek ve 12:30 na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava v učebně EC1.

Místo konání: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, nová FEI, učebna EC1
Datum konání: 
30. April 2019 - 12:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
AttachmentSize
Image icon Edita_Pelantova.jpg223.04 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz