You are here

16th International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology

16. mezinárodní kongres logiky, metodologie a filosofie vědy a techniky
(16th CLMPST - International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology)
se koná v Praze mezi 5. a 10. srpnem 2019 v budově Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze -Dejvicích.

Téma 16. kongresu je "Bridging across academic cultures" .
Program kongresu najdete na stránce http://clmpst2019.flu.cas.cz/
Zájemci se mohou účastnit vybraných přednášek nebo sympozií.
Ke kongresu je připojeno bolzanovské sympozium
Bolzanova matematika a obecná metodologie vědy
(Bolzano's Mathematics and the General Methodology of the Sciences),
které se koná 8. srpna 2019 09.00 – 16.15 .
Organizuje je Steve Russ, University of Warwick, UK - editor Bolzanových matematických rukopisů.

Na 16. kongres navazuje logické kolokvium
Logic Colloquium 2019 - European Summer Meeting of the
Association for Symbolic Logic
,
které se koná ve dnech 11. srpna až 16. srpna 2019.
Podrobnosti najdete na stránce https://www.lc2019.cz/.
Mezi organizátory patří Matematický ústav AV ČR, Filozofická fakulta UK, MFF UK a Fakulta informačničních technologií ČVUT v Praze.

Místo konání: 
ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta informačních technologií, Thákurova 9, 160 00 Praha 6
Datum konání: 
5. August 2019 - 9:00 to 10. August 2019 - 21:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz