You are here

Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice (VYDRA) 2019

VYDRA je série aktivit zaměřených na rozvoj badatelských schopností nadaných studentů středních škol. Chceme studentům ukázat, že reálná fyzika obnáší řadu rozmanitých a tvůrčích činností – formulací řešeného (nejen fyzikálního) problému počínaje, a prezentací výsledků odborné i laické veřejnosti konče.

Část kurzů věnujeme probrání a procvičení přístupů ke zpracování změřených dat. Ve vysokoškolském praktiku si pak účastníci vyzkouší měření na pokročilých aparaturách, včetně vyhodnocení a interpretace změřených dat. Všechny tyto činnosti budou završeny přípravou posteru a jeho prezentací – vše pod vedením zkušených instruktorů.

Do 29. října 2019 je termín pro zaslání přihlášek; setkání budou probíhat ve dnech 7.–10. listopadu, a 23.–24. listopadu v Praze.

Místo konání: 
Praha
Datum konání: 
7. November 2019 - 0:00 to 24. November 2019 - 0:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz