You are here

Setkání členů Středočeské pobočky

Cyklus přednášek

Pár pozoruhodných problémů – Doc. RNDr. E. Calda, CSc.
Matematická olympiáda a Jednota českých matematiků a fyziků – doc. RNDr. L. Boček, CSc.
Geogebra nejen v geometrii – RNDr. Š. Gergelitsová, Ph.D.

Místo konání: 
MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8
Datum konání: 
8. December 2011 - 15:00 to 16:45
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz