You are here

JOHANNES KEPLER A JEHO ODKAZ PRO 21. STOLETÍ (Ke 450. výročí Keplerova narození)

Seminář
Johannes Kepler a jeho odkaz pro 21. století
(Ke 450. výročí Keplerova narození)

se bude konat v aule gymnázia Jana Keplera, Parléřova ul. 2, Praha 6 – Pohořelec

v pondělí 10. ledna 2022 od 14 do 18 hod.

Pořádá JČMF ve spolupráci s Českou fyzikální společností,
Gymnáziem Jana Keplera.

**************************************************************

Program semináře “JOHANNES KEPLER a jeho odkaz pro 21.století”

14:00
Úvodní slovo a uvítání:
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. (katedra fyziky FJFI ČVUT v Praze),
předseda České fyzikální společnosti

50 let od pojmenování gymnázia po Keplerovi
Mgr. Jiří Růžička,
senátor, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR
a dlouholetý ředitel gymnázia Jana Keplera:

Slavnostní předání reliéfu “Kepler” gymnáziu (autor Zdeněk Kolářský)

14:30 Rudolfinská Praha v době Keplerově
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (ÚDU FF UK), prorektor UK
______________________________________________

14:50 Keplerovy zákony
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (katedra fyziky FEL ČVUT v Praze)

15:20 Problémy pakování a Keplerova hypotéza o hustotě uspořádání koulí
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (Informatický ústav UK, MFF UK)

15:45 Keplerovo jméno v zápisech pražské univerzity.
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. (Astronomický ústav, MFF UK)

16:00 – 16: 20 Přestávka

Slavnostní představení nově pojmenované planetky po Keplerově učiteli a příznivci.

16:30 Nebeská tělesa, Kepler a Hvězda betlémská.
Ing. Jana Tichá (Observatoř Kleť a Hvězdárna a planetárium České Budějovice)

17:10 Počítač pro přítele Keplera – Wilhelm Schickard, profesor astronomie v Tübingen
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze):

17:30 Exoplanety a Johannes Kepler
RNDr. Miroslav Šlechta, Ph.D. (Stelární oddělení, Astronomický ústav AV ČR)

***
Závěr

Místo konání: 
Aula Gymnázia Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 - Pohořelec
Datum konání: 
10. January 2022 - 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz