You are here

Cena Albertus - 3. ročník vyhlášen

Cena Albertus se uděluje již třetím rokem inspirativním učitelům fyziky a informatiky.

Hledejte mezi skvělými učiteli těchto oborů možné kandidáty
a návrhy odesílejte prostřednictvím stránky http://www.albertus.cz
Nominace na Cenu Albertus se uzavírají 3. června 2022.

Na jejím uspořádání se podílí 8 institucí: MFF UK, Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF),
Fyzikálně pedagogická společnost (FPS - sekce JČMF),
Česká fyzikální společnost (ČFS - sekce JČMF),
Elixír do škol, Česká hlava, Svět techniky a Planetum.
Ocenění Albertus také podporují Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI),
Jednota školských informatiků, (JŠI), Asociace ředitelů základních škol, Škoda auto, Čsl. časopis pro fyziku

Předsedou poroty je doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Ocenění budou předána na galavečeru Českých hlaviček na podzim 2022.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz