You are here

Přednáška RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc. na téma Současnost a budoucnost jaderné energetiky

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na 78. setkání členů Fyzikálního oddělení JČMF pobočného spolku Praha, na kterém vystoupí
RNDr. Vladimír Wagner, CSc., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR s přednáškou na téma

Současnost a budoucnost jaderné energetiky

Abstrakt: Vývoj energetiky v posledních letech jasně ukázal, že přechod k nízkoenergetickému mixu se bez intenzivního využití jaderných zdrojů neobejde. Bez těchto zdrojů se neobejde ani Česká republika. V současné době řeší jaderná energetika čtyři důležité výzvy. První je přechod k reaktorům III. generace, druhou je nástup malých modulárních reaktorů a proniknutí jádra do decentrální energetiky, třetí je pak zvýšení jejího podílu na produkci tepla pro domácnosti i průmysl a čtvrtou přechod k reaktorům IV. generace a uzavření palivového cyklu. Evropská unie pak musí vyřešit problém se zanedbáváním tohoto oboru a s tím spojeným zaostáváním. Přednáška se pokusí o rozbor současného stavu i budoucnosti a vizí v jaderné energetice.

Místo konání: 
Posluchárna Václava Dolejška na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro (F2)
Datum konání: 
9. November 2022 - 17:30
Složka JČMF: 
AttachmentSize
PDF icon Pozvanka78.pdf49.94 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz