You are here

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10 - Jak se za 20 let změnila výuka fyziky?

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, JČMF (pobočka Plzeň) a Fyzikální pedagogická společnost JČMF pořádají vědeckou konferenci s mezinárodní účastí věnovanou fyzikálnímu vzdělávání ve všech typech škol. Konference je určena především pro odborníky, kteří se zabývají teoretickými otázkami didaktiky fyziky, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele. Část jednání konference může probíhat v sekcích, předpokládáme vystoupení zaměřená na výuku na základní škole, výuku na středních a vysokých školách, vystoupení studentů doktorských studijních programů. Na základě doporučení programového výboru mohou být některá vystoupení prezentována formou posteru. Konference je akreditována MŠMT ČR v rámci systému DVPP pod č.j. MSMT-761/2021-4-177.

Místo konání: 
Srní, hotel Srní
Datum konání: 
28. April 2023 - 14:00 to 1. May 2023 - 12:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz