You are here

Soutěž studentů učitelství fyziky ve vědecké a odborné činnosti v didaktice fyziky

Celostátní soutěž prací studentů učitelství fyziky v oboru didaktika fyziky je tradiční, úspěšnou a velmi užitečnou akcí pro absolventy magisterského studia učitelství fyziky a bakalářského studia oborů směřujících k učitelství fyziky. Půjde již o sedmý ročník této soutěže.
Dosavadní ročníky prokázaly, že poskytnout studentům prostor pro vzájemnou prezentaci nejlepších výsledků je významné jak z hlediska motivačního, tak pro navázání či rozšíření vzájemných kontaktů, které mohou účastníci uplatnit později ať již v navazujícím studiu, včetně doktorského, nebo ve svém pozdějším působení na školách. Soutěž je významná i proto, že umožňuje srovnávat výsledky pracovišť připravujících učitele fyziky z celé ČR, čímž může přispívat ke „zvyšování laťky“ v péči o kvalitu přípravy budoucích učitelů.

Místo konání: 
Hradec Králové (trvání: 1 den, datum v červnu 2012, bude upřesněno)
Datum konání: 
1. June 2012 - 0:00 to 20:00
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz