You are here

Tvoření úloh aneb je možné nerozumět matematice, která se učí na 1. stupni ZŠ (přednáší Alena Hošpesová, České Budějovice)

Tvoření úloh (nejen při přípravě na hodinu, ale také přímo ve výuce) je jednou ze součástí oborově didaktické kompetence (budoucího) učitele. Přednáška vychází z výsledků několika výzkumných sond, které jsme v minulosti realizovaly s Mgr. M. Tichou, CSc., jejichž cílem bylo určit roli tvoření úloh v přípravě učitelů. Vyzvaly jsme studenty a učitele z praxe, aby tvořili úlohy v prostředí zlomků a písemně reflektovali tuto aktivitu. Analýzou vytvořených úloh a reflexí účastníků jsme hledaly odpovědi na otázky: (a) jaké typy úloh většinou účastníci tvořili, (b) které nedostatky jsme identifikovaly ve vytvořených úlohách, (c) jak vnímali tvoření úloh studenti a učitelé, (c) jak přesvědčit dospělého, že nerozumí zlomkům.

Přednáší doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., JU České Budějovice

Místo konání: 
Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, 603 00 (učebna 32, 2. NP)
Datum konání: 
29. November 2023 - 14:15
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz